Hóa 11 Đốt cháy các hidrocacbon

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
View attachment 103385
mọi người giúp em câu này với ạ!!! Em cảm ơn nhiều ạ!!!

Công thức A: CnHn a mol
CnHn + 1,25n O2 -> n CO2 + 0,5n H2O
a--------------1,25na--------na-------0,5na
Mol O2 = 1,25na = 0,4 => na = 0,32
=> mol CO2 = 0,32 và mol H2O = 0,16
Mol Ca(OH)2 = 0,2
Mol Ca(OH)2 : mol CO2 = 0,2 : 0,32 = 1 : 1,6 => cho 2 muối CaCO3 x mol và Ca(HCO3)2 y mol
Bảo toàn mol Ca: x + y = 0,2
Bảo toàn mol C: x + 2y = 0,32
=> x = 0,08 và y = 0,12
=> mCaCO3 = 100x = 8 g
mCO2 + mH2O = 44*0,32 + 18*0,16 = 16,96 > 8
=> m dd tăng = 16,96 - 8 = 8,96 => câu A
 

ngotrang271@gmail.com

Học sinh
Thành viên
20 Tháng tám 2015
163
48
36
Công thức A: CnHn a mol
CnHn + 1,25n O2 -> n CO2 + 0,5n H2O
a--------------1,25na--------na-------0,5na
Mol O2 = 1,25na = 0,4 => na = 0,32
=> mol CO2 = 0,32 và mol H2O = 0,16
Mol Ca(OH)2 = 0,2
Mol Ca(OH)2 : mol CO2 = 0,2 : 0,32 = 1 : 1,6 => cho 2 muối CaCO3 x mol và Ca(HCO3)2 y mol
Bảo toàn mol Ca: x + y = 0,2
Bảo toàn mol C: x + 2y = 0,32
=> x = 0,08 và y = 0,12
=> mCaCO3 = 100x = 8 g
mCO2 + mH2O = 44*0,32 + 18*0,16 = 16,96 > 8
=> m dd tăng = 16,96 - 8 = 8,96 => câu A
chi ơi chị giúp em thêm một câu này với ạ!!!
 

Attachments

  • 52810409_248766742743400_4778659387524775936_n.jpg
    52810409_248766742743400_4778659387524775936_n.jpg
    34.6 KB · Đọc: 68

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
chi ơi chị giúp em thêm một câu này với ạ!!!

X: CnH2n+2-2k a mol
mX = 14na + 2a - 2ka = 3,74.
Mol Br2 = ka = 0,1 => 7na + a = 1,97. (1)
Mol hh = ta = 0,6. (2)
Mol CO2 tna = 1,04 (3)
(3)/(2) => n = 5,2/3 và (1) => a = 0,15 , t = 4
Mol H2O = tna + ta - kta = 1,04 + 0,6 + 4*0,1 = 1,24
=> mH2O = 1,24*18 = 22,32 => câu B
 
  • Like
Reactions: Detulynguyen
Top Bottom