đồng vị nguyên tử . bài tập cần giải đáp<img src="http://diendan.hocmai.vn/images/eyeeasy/buttons/Ch

  • Thread starter phquynh_doraemi@yahoo.com
  • Ngày gửi
  • Replies 1
  • Views 1,246

P

phquynh_doraemi@yahoo.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

một nguyên tố X có 2 đồng vị tỉ lệ số nguyên tử là 27/13. hạt nhân nguyên tử có 35 hạt proton . ơtrong nguyên tử đồng vị thứ nhấtcos 44 nơtron . số ntron trong nguyên tử thứ hai nhiều hơn trong nguyên tử thư nhất là 2 nổn . tính nguyen tử khối trug bình của nguyên tố X
 
5

57chem.hus

X có 2 đồng vị là X1 và X2
...X1 có số hạt notron bằng n1, số proton bằng p1.
...X2 có số hạt notron bằng n2, số proton bằng p2( với p1 = p2)

Theo bài ra ta có:
....p1 = p2 = 35
....n1 = 44
....n2 = n1 + 2 = 46
=> A1= n1 + p1 = 35 + 44 = 79
......A2 = 81
Ta có sơ đồ đường chéo:
X1......A1 = 79.............81 - X
...........................X
X2......A2 = 81.............X - 79

ta có:
{81 - X}/{X - 79} = {27}/{13}
=> X = 79,65(Brom)
 
Top Bottom