Hóa 12 đồng phân

tudophuctram

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
104
30
51
18
Ninh Thuận

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
345
408
66
Cho 5,16 gam một este đơn chức mạch hở X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được
12,96 gam Ag. Biết MX < 150. Số đồng phân cấu tạo của X là ?
giúp mình bài này ạ, mình cảm ơn
tudophuctram
X + AgNO3/NH3 -> 2 Ag => X là este formiat HCOOR a mol
Mol Ag = 2*mol X = 2a = 12,96/108 = 0,12 => a = 0,06
MX = 45 + R = 5,16/0,06 = 86 => R = 41 gốc C3H5
=> X có các cấu tạo
H-COO-CH=CH-CH3
H-COO-CH2-CH=CH2
H-COO-C(CH3)=CH
 
  • Like
Reactions: tudophuctram
Top Bottom