Hóa 12 đồng phân

tudophuctram

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
104
30
51
18
Ninh Thuận

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta thấy X có phản ứng tráng gương chứng tỏ trong X chứa [imath]-CHO[/imath]
Gọi X là [imath]C_XH_yO_n[/imath]
Nếu [imath]n=1 \to X:C_4H_{10}O \to[/imath] no đơn hở nên không thể tráng gương
Nếu [imath]n = 2 \to X : C_3H_6O_2 \to HO-CH_2-CH_2-CHO , CH_3-CH(OH)-CHO[/imath]
Nếu [imath]n = 3 \to X : C_2H_2O_3 \to HOOC-CHO[/imath]
Nếu [imath]5n = 4 \to[/imath] loại

Vậy có 3 đồng phân thỏa mãn là [imath]HO-CH_2-CH_2-CHO , CH_3-CH(OH)-CHO,HOOC-CHO[/imath]

Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT

tudophuctram

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
104
30
51
18
Ninh Thuận
Ta thấy X có phản ứng tráng gương chứng tỏ trong X chứa [imath]-CHO[/imath]
Gọi X là [imath]C_XH_yO_n[/imath]
Nếu [imath]n=1 \to X:C_4H_{10}O \to[/imath] no đơn hở nên không thể tráng gương
Nếu [imath]n = 2 \to X : C_3H_6O_2 \to HO-CH_2-CH_2-CHO , CH_3-CH(OH)-CHO[/imath]
Nếu [imath]n = 3 \to X : C_2H_2O_3 \to HOOC-CHO[/imath]
Nếu [imath]5n = 4 \to[/imath] loại

Vậy có 3 đồng phân thỏa mãn là [imath]HO-CH_2-CH_2-CHO , CH_3-CH(OH)-CHO,HOOC-CHO[/imath]

Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The Rissao suy ra được là C4H10O v ạ
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
tudophuctramCài này thì cũng đơn giản thôi nha vì mình thường sẽ làm như sau
Ta lấy [imath]74 - 16 = 58[/imath] sau đó ta lấy nó chia cho 14 hoặc 12 cũng được nhưng mình thì thường chi cho 14
[imath]\to 58/14 = 4,14[/imath] ta chỉ lấy phần nguyên nên ta được [imath]x = 4 \to y = 74-16-12.4 = 10[/imath]
Vậy X là [imath]C_4H_{10}O[/imath]
các TH sau làm tương tự nha
 
  • Love
Reactions: tudophuctram

tudophuctram

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
104
30
51
18
Ninh Thuận
Cài này thì cũng đơn giản thôi nha vì mình thường sẽ làm như sau
Ta lấy [imath]74 - 16 = 58[/imath] sau đó ta lấy nó chia cho 14 hoặc 12 cũng được nhưng mình thì thường chi cho 14
[imath]\to 58/14 = 4,14[/imath] ta chỉ lấy phần nguyên nên ta được [imath]x = 4 \to y = 74-16-12.4 = 10[/imath]
Vậy X là [imath]C_4H_{10}O[/imath]
các TH sau làm tương tự nha
The Rismình cảm ơn bạn nhiều ạ
 
  • Like
Reactions: The Ris
Top Bottom