Hóa 12 đồng phân

tudophuctram

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
104
30
51
18
Ninh Thuận

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta có : [imath]k_{C_4H_6O_2} = 2[/imath] vậy trong chất có 1 liên kết đôi [imath]C=C[/imath]
Vậy các cấu tạo thỏa mãn là
[imath]HCOO-CH_2-C_2H_3[/imath]
[imath]C_2H_3-COO-CH_3[/imath]

Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 

tudophuctram

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
104
30
51
18
Ninh Thuận
Top Bottom