đồng phân

C

cothekhong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho chất hữu cơ X mạch hở tác dụng được với AgNO3/NH3. Hiđro hóa X trong những điều kiện khác nhau có thể thu được chất hữu cơ Y và Z là đồng phân của nhau. Trong đó Y có khả năng trùng hợp thành cao su isopren. Vậy Z là
A.3-Metyl buta-1,2-đien.
C. 3-Metyl but-1-in.
B.2-Metylbuta-1,3-đien.
D.3- Metyl but-2-in.
 
Top Bottom