đồng phân của hidrocacbon

C

chilinh_97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Có 6 hidrocacbon A, B, C, D, E, F đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn hh A bằng O2 dư. Sau khi ngưng tụ hơi nước rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì thể tích khí hh giảm 30% so với ban đầu, tiếp tục cho qua bình đựng dd KOH dư thỳ thể tích giảm 4/7 số còn lại.
a) Xác định A.
b) Viết CTCT các đồng phân.
2) Từ các ntố Na, S, O tạo ra các muối A, B đều có 2 nguyên tử Na trong phân tử. Trong 1 thí nghiệm ngta cho m1 g m' A chuyển thành m2 g m' Bvaf 6,16l khí Z tại 27,3 *C và 1atm. Biết 2 khối lượng đó khác nhau 16g.
a) Viết PTHH.
b) Tính m1, m2.
;):p
 
H

heartrock_159

1)Có 6 hidrocacbon A, B, C, D, E, F đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn hh A bằng O2 dư. Sau khi ngưng tụ hơi nước rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì thể tích khí hh giảm 30% so với ban đầu, tiếp tục cho qua bình đựng dd KOH dư thỳ thể tích giảm 4/7 số còn lại.
a) Xác định A.
b) Viết CTCT các đồng phân.

Giả sử có 1 mol hh spư :
---> nH20 = 0.3 mol
---> nCO2 = 0.4 mol
---> Tìm ra công thức!
 
Top Bottom