Hóa 9 đồng phân C2H4O2, C3H8O, C5H10.

Nguyễn.T Phương Thảo

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng mười hai 2018
65
24
11
18
Quảng Ngãi
trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng

Bảo Khôi

Banned
Banned
Thành viên
5 Tháng một 2019
12
2
6
Hà Tĩnh
Trung học cơ sở
hoidap

Bạn tham khảo !
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử: C2H4O2, C3H8O, C5H10.


Không đúng với yêu cầu đề bài

Do lớp 9 nên chỉ xét mạch hở,

C2H4O2: có 3 đồng phân cấu tạo
CH3-COOH,
H-COO-CH3 và
HO-CH2-CHO

C3H8O có 3 đồng phân cấu tạo :
CH3-CH2-CH2-OH,
CH3-CH(OH)-CH3 và
CH3-O-CH2-CH3

C5H10: có các đồng phân cấu tạo : CH2=CH-CH2-CH2-CH3,
CH3-CH=CH-CH2-CH3,
CH2=C(CH3)-CH2-CH3,
CH2=CH-CH(CH3)-CH3
CH3-C(CH3)=CH-CH3
 

Nguyễn.T Phương Thảo

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng mười hai 2018
65
24
11
18
Quảng Ngãi
trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng
Không đúng với yêu cầu đề bài

Do lớp 9 nên chỉ xét mạch hở,

C2H4O2: có 3 đồng phân cấu tạo
CH3-COOH,
H-COO-CH3 và
HO-CH2-CHO

C3H8O có 3 đồng phân cấu tạo :
CH3-CH2-CH2-OH,
CH3-CH(OH)-CH3 và
CH3-O-CH2-CH3

C5H10: có các đồng phân cấu tạo : CH2=CH-CH2-CH2-CH3,
CH3-CH=CH-CH2-CH3,
CH2=C(CH3)-CH2-CH3,
CH2=CH-CH(CH3)-CH3
CH3-C(CH3)=CH-CH3
đây là bài tập ở lớp học bồi hóa thầy giao ấy mà chứ không phải chỉ xét riêng mạch hở đâu :v thầy bảo viết tất cả công thức cấu tạo hì hì
 
Top Bottom