Toán 10 Đồng Biến, Nghịch Biến

Shalala là la

Học sinh
Thành viên
4 Tháng sáu 2019
94
15
26
19
Đồng Tháp
THCS Lưu Văn Lang
  • Like
Reactions: Hanna Rin

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
20
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
1/ [tex]y=f(x)=x^{3}-3x[/tex]. Xét tính đơn điệu trên (-1;1)
2/ [tex]y=f(x)=x^{3}-x^{2}+x-5[/tex]. Chứng minh hàm số tăng trên miền xác định của nó.
Cách làm chung:
Xét [tex]\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}[/tex]
  • Dương trên khoảng nào thì hàm đồng biến trên khoảng đó
  • Âm trên khoảng nào thì hàm nghịch biến trên khoảng đó
 
Top Bottom