Toán 10 Đồng biến nghịch biến trên hàm số bậc 2

0949163012

Học sinh
Thành viên
5 Tháng tám 2018
34
9
21
  • Like
Reactions: thaohien8c

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
20
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
Cho hàm số f(x)=[tex]x^{2}-2(m+1)x+1-m[/tex]
Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số y=|f(x)| đồng biến trên khoảng (-1;1)
Xét 2 trường hợp:
  • TH1: $y=x^2-2(m+1)x+1-m$
Khi đó hàm đồng biến trên [tex](m+1;+\infty )[/tex]
Yêu cầu thỏa mãn [tex]\Leftrightarrow m+1\leq -1[/tex]
  • TH2: $y=-x^2+2(m+1)x-1+m$
Làm tương tự TH1
 
  • Like
Reactions: Kitahara
Top Bottom