Hóa 11 Đọc tên chất trong phản ứng cộng của Anken

Ly Nguyễn @

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng một 2019
9
2
6
21
Nam Định
Trường trung học phổ thông Thịnh Long
CH3-CH2-OH:ancol etylic
CH3-CH2-Br:Bromoetan
Đây là tên gọi của 2 công thức
 
Top Bottom