Ngoại ngữ đọc hiểu

mâypr0

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng tám 2017
472
95
51
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

The Southeast Asian Games owes its origins to the Southeast Asian Peninsular Games or SEA Games. Thailand, Myanmar, Malaysia, Laos, Vietnam and Cambodia (with Singapore included thereafter) were the founding members. These countries agreed to hold the Games biennially. The SEA Games Federation Committee was formed.
The first SEA Games were held in Bangkok from 12-17 December, 1959.
At the 8th SEA Games in 1975, the SEA Federation considered the inclusion of Indonesia and the Philippines. The two countries were formally admitted in 1977, the same year when SEAP Federation changed their name to Southeast Asian Games Federation, and the games were known as the Southeast Asian Games. Brunei was admitted at the 10th SEA Games in Jakarta, Indonesia, and the East Timor at the 22nd SEA Games, in Hanoi, Vietnam.
The 2007 Southeast Asian Games were held in Thailand. The next host for Asian Games is Laos
1) Which countries were the founding members?
A. Thailand, Myanmar, Malaysia, Laos, Vietnam and Cambodia (with Singapore included thereafter)
B. Thailand, Malaysia, Laos, Vietnam and Cambodia (with Singapore included thereafter)
C. Myanmar, Malaysia, Laos, Vietnam and Cambodia (with Singapore included thereafter)
D. Thailand, Myanmar, Vietnam and Cambodia (with Singapore included thereafter)
2) The SEA Games were first held in _____
A. Malaysia
B. Thailand
C. Burma
D. Singapore
3) How many countries participated in the first Games?
A. 6
B. 7
C. 10
D. 12
4) How many countries attended the 22nd SEA Games in Vietnam?
A. 6
B. 8
C. 10
D. 11
5) Which of the following is NOT true?
A. The Southeast Asian Games happens once every two years
B. The event has had its current name since 1977
C. In 1975 Indonesia and the Philippines joined the federation
D. The 2009 Southeast Asian Games will be held in Laos
 

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
19
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
1) Which countries were the founding members?
A. Thailand, Myanmar, Malaysia, Laos, Vietnam and Cambodia (with Singapore included thereafter)
B. Thailand, Malaysia, Laos, Vietnam and Cambodia (with Singapore included thereafter)
C. Myanmar, Malaysia, Laos, Vietnam and Cambodia (with Singapore included thereafter)
D. Thailand, Myanmar, Vietnam and Cambodia (with Singapore included thereafter)
2) The SEA Games were first held in _____
A. Malaysia
B. Thailand
C. Burma
D. Singapore
3) How many countries participated in the first Games?
A. 6
B. 7
C. 10
D. 12
4) How many countries attended the 22nd SEA Games in Vietnam?
A. 6
B. 8
C. 10
D. 11
5) Which of the following is NOT true?
A. The Southeast Asian Games happens once every two years
B. The event has had its current name since 1977
C. In 1975 Indonesia and the Philippines joined the federation
D. The 2009 Southeast Asian Games will be held in Laos​
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1
Top Bottom