đố vui

M

micky191

Hok đâu ! Nó là cái gì thì vẫn thế thui !

[TEX]2^n[/TEX] là số chẵn

[TEX]5^m[/TEX] là số có tận cùng bằng 5

[TEX]\Rightarrow 2^n.5^m[/TEX] chia hết cho 10

[TEX]\Rightarrow 2^n.5^m+1[/TEX] hok chia hết cho 10

:confused:
Mình chẳng thấy đề bài đâu nhưng bạn làm thêíu rùi. Nếu đề bài ko cho m , n khác 0 thì
bạn nói là
2^n là số chẵn
5^m có tận cùng là 5 chưa chắc chắn vì m , n có thể là 0
 
Top Bottom