Hóa 12 đồ thị

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
-câu 31 ạm, tớ đang cần gấp ạ <3 --.-- cảm ơn các bạn trước

Gọi a, b là mol Al2(SO4)3 và AlCl3
Đoạn độ dốc tăng nhanh ứng mol Ba(OH)2 0,3 mol
Gồm kết tủa Al(OH)3 2a mol + BaSO4 3a mol
=> mol BaSO4 = mol Ba(OH)2 = 3a = 0,3 => x = 233*0,3 = 69,9

Tại vị trí hòa tan hết kết tủa Al(OH)3 2a+b mol dùng Ba(OH)2 0,6 mol
=> mol OH- = 4*molAl3+ => 4(2a + b) =1,2 => 2a+b = 0,3 => b = 0,1
m kết tủa cực đại Al(OH)3 2a+b mol và BaSO4 3a mol => : y = 78*0,3 + 69,9 = 93,3
=> x + y = 69,9 + 93,3 = 163,2 => câu A
 
Top Bottom