Toán 10 Đồ thị hàm số bậc hai có đồ thị (P) như hình vẽ

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,470
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
6. Ta thấy [TEX]f(x)-m[/TEX] nhận giá trị từ [TEX]-4-m[/TEX] đến [TEX]+\infty[/TEX].
Từ đồ thị thì phương trình [TEX]f(f(x)-m)=0[/TEX] vô nghiệm khi [TEX]f(x)-m>3[/TEX] hay [TEX]-4-m > 3 \Rightarrow m < -7[/TEX]
Chọn đáp án D.
4. Phương trình [TEX]f(y)=1[/TEX] có 2 nghiệm là [TEX]y=0[/TEX] hoặc [TEX]y=2[/TEX]. Từ đó [TEX]f(f(x-1))=1[/TEX] khi [TEX]f(x-1)=0[/TEX] hoặc [TEX]f(x)=2[/TEX]
+ [TEX]f(x-1)=0[/TEX] có 2 nghiệm [TEX]x-1 \in (-1,0)[/TEX] và [TEX]x-1 \in (2,3)[/TEX] nên [TEX]x \in (0,1)[/TEX] hoặc [TEX]x \in (3,4)[/TEX]
+ [TEX]f(x-1)=2[/TEX] có 1 nghiệm [TEX]x-1=1 \Rightarrow x=2[/TEX]
Từ đó phương trình ban đầu có 3 nghiệm. Chọn B.
 
Top Bottom