Toán 10 Đồ thị hàm số bậc 2

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,475
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
a) upload_2021-9-28_21-56-17.png
Từ đồ thị này ta có thể giải quyết câu b),c),d) bằng cách dùng tương giao 2 đồ thị.
VD: b) Xét [TEX]y=m-3[/TEX]. Số nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của [TEX]y=|x^2-2x-3|[/TEX] và [TEX]y=m-3[/TEX].
Dựa vào đồ thị ta thấy để phương trình ban đầu có 4 nghiệm thì [TEX]m-3 \in (0,4) \Rightarrow m \in (3,7)[/TEX]
Còn câu d) lưu ý ở chỗ [TEX]x \in [-1,2][/TEX] thì chỉ [TEX]y=|x^2-2x-3|[/TEX] có tập giá trị là [TEX][0,4][/TEX] nên [TEX]m-2 \in (0,4) \Rightarrow m \in (2,6)[/TEX]
 

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
a) View attachment 187271
Từ đồ thị này ta có thể giải quyết câu b),c),d) bằng cách dùng tương giao 2 đồ thị.
VD: b) Xét [TEX]y=m-3[/TEX]. Số nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của [TEX]y=|x^2-2x-3|[/TEX] và [TEX]y=m-3[/TEX].
Dựa vào đồ thị ta thấy để phương trình ban đầu có 4 nghiệm thì [TEX]m-3 \in (0,4) \Rightarrow m \in (3,7)[/TEX]
Còn câu d) lưu ý ở chỗ [TEX]x \in [-1,2][/TEX] thì chỉ [TEX]y=|x^2-2x-3|[/TEX] có tập giá trị là [TEX][0,4][/TEX] nên [TEX]m-2 \in (0,4) \Rightarrow m \in (2,6)[/TEX]
Anh giải thích rõ phần c,d giúp em với, em vẫn chưa hiểu rõ
 

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,475
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Anh giải thích rõ phần c,d giúp em với, em vẫn chưa hiểu rõ
c) Xét tương giao giữa [TEX]y=|x^2-2x-3|,y=\frac{-(2m+1)}{2}[/TEX]
Khi đó phương trình có 3 nghiệm khi [TEX]\frac{-2m-1}{2}=4 \Rightarrow m=\frac{-9}{2}[/TEX]
d) Nhìn ở trên đồ thị nhé, thì với [TEX]x \in [-1,2][/TEX] thì [TEX]y[/TEX] đi từ [TEX]0[/TEX] lên [TEX]4[/TEX] rồi xuống [TEX]3[/TEX] nên tập giá trị của nó sẽ là [TEX][0,4][/TEX]
 
  • Like
Reactions: Joli Talentueux
Top Bottom