Hóa 9 Độ rượu

Hi My name's Truc

Học sinh
Thành viên
5 Tháng ba 2022
111
85
46
16
An Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lên men rượu etylic 12° có men giấm làm xúc tác thu được 12 gam acetic acid. Biết hiệu suất của phản ứng lên men là 90% và rượu etylic có D=0,8 g/cm3. Tính thể tích ancol etylic 12° đã dùng?
Giải

C2H5OH+O2-men giấm->CH3COOH+H2O
nCH3COOH=0.2 (mol)
nC2H5OH=nCH3COOH=0.2(mol)
mC2H5OH=0.2×46=9.2(g)
Do hiệu suất 90% nên:
mC2H5OH(tt)=(90×9.2):100=8.28(g)
VC2H5OH=8.28:0.8=10.35(ml)
VC2H5OH đã dùng=(12×10,35):100=1,242(ml)
Làm vậy đúng không ạ?
 
  • Like
Reactions: The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
bài này bạn có 1 lỗi ở phần tính mC2H5OH nha
vì có hiệu suất là 90% thì thu được 0,2 mol axit =>n acol = n axit /0,9 = 2/9 mol
=> m ancol = 92/9 g =>V ancol =115/9(cm3) =>V rượu = 106,48 (cm3)= 0,10648l
 
  • Love
Reactions: Hi My name's Truc

Hi My name's Truc

Học sinh
Thành viên
5 Tháng ba 2022
111
85
46
16
An Giang
bài này bạn có 1 lỗi ở phần tính mC2H5OH nha
vì có hiệu suất là 90% thì thu được 0,2 mol axit =>n acol = n axit /0,9 = 2/9 mol
=> m ancol = 92/9 g =>V ancol =115/9(cm3) =>V rượu = 106,48 (cm3)= 0,10648l
The RisÀ bạn ơi là đề hỏi tính thể tích rượu 12° đã dùng là tính rượu nguyên chất hay dung dịch rượu vậy ạ
 
Top Bottom