Hóa 8 định nghĩa

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

B. Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng tăng dần, lượng sản phẩm giảm dần.

C. Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng và sản phẩm đều không thay đổi.

D. Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng và lượng sản phẩm đều tăng dần.

Câu 9. Nhận định nào sau đây là không đúng?

A. Trong phản ứng hoá học liên kết giữa các nguyên tử không thay đổi.

B. Trong phản ứng hoá học có sự biến đổi từ phân tử này thành phân tử khác.

C. Trong phản ứng hoá học có sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

D. Trong phản ứng hoá học số nguyên tử của các nguyên tố trước và sau phản ứng không thay đổi.
giúp mình với ạ
 
Top Bottom