điều chế

Status
Không mở trả lời sau này.
V

vvquang77

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

a/ từ saccarozo và các chất vô cơ, viết phương trình điều chế :
Etanol, Etanal, Axit axetic, Etylaxetat, Cao su buna
b/Từ Xenluloz và các chất vô cơ, hãy điều chế:
PE, axitaxetic,etylaxetat,Metanol
c/Từ Glucozo và các chất vô cơ, điều chế:
Etanol, Etilenglicol, buta-1,3-dien, nhựa PP
d/Viết pt điều chế các polime từ các monome tương ứng:
PS, PVA, Polimetyl metacrylat, Poliacrylat
 
H

hetientieu_nguoiyeucungban

a/ từ saccarozo và các chất vô cơ, viết phương trình điều chế :
Etanol, Etanal, Axit axetic, Etylaxetat, Cao su buna

(C12H22O11)n+nH2O ------->nC6H12O6
C6H12O6---------->2C2H5OH +2CO2
C2H5OH +CuO--------> CH3CHO +Cu+H2O
CH3CHO+1/2O2------>CH3COOH
CH3COOH+C2H5OH------>CH3COOC2H5
C2H5OH---->C2H4+H2O
C2H4 --->cao su buna

[/QUOTE]
 
V

vvquang77

Sao mới có câu a thôi vậy. Để mình tự biên tự diễn câu b zậy hix:
b/
+ PE
(C6H12O6)n + nH2O ---H+,t'--------->nC6H12O6
C6H12O6----enzim--->2C2H5OH+2CO2
C2H5OH---H2SO4,t'------->C2H4 +H2O
nC2H4---xt,t',p----->PE
+axitaxetic
C2H5OH+CuO------>CH3CHO +Cu + H2O
2CH3CHO +O2--------------->2CH3COOH (axitaxetic)
+etyl axetat
CH3COOH+C2H5OH ------------->CH3COOC2H5(etyl axetat) +H2O
+Metanol
CH3COOH+NaOH------------>CH3COONa + H2O
CH3COONa +NaOH-----CuO,t'--->CH4 + Na2CO3
CH4 + O2 ---xt,t'----> HCHO(Metanol) + H2O
 
P

phunghungphuc

Thôi mình viết nốt phần C nhé.
C6H12O6---enzim---->2C2H5OH +2CO2.
C2H5OH---H2SO4đ,to------>C2H4 +H2O.
3C2H4 + 2KMnO4 +4H2O-------->3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH.
2C2H5OH -----xt,to------> CH2=CH-CH=CH2 +2H2O +H2.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom