điều chế

M

minhtuyenhttv

ko thể điều chế được
canxi cacbua được điều chế từ CaO ko phải CaCO3
CaO + 3C -> CaC2 + CO điều kiện nhiệt độ trên 2000*C , lò điện
con nếu chỉ có nhiệt đọ
2CaO + 5C =>2 CaC2 + CO2
 
A

albee_yu

1. [TEX]{CaCO}_{3}\rightarrow CaO+CO2[/TEX] (nhiệt độ = 1000độ C)

2. [TEX]CaO+3C\rightarrow {CaC}_{2}+CO[/TEX] (nhiệt độ = 2000độ C)
 
Top Bottom