điều chế- tách chất

S

s.mario_2011

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
câu 1: Hãy xác định sự có mặt cảu các ion sau trong dd : Al3+; Zn2+, Mg2+; Ca2+, NO3-

Câu 2: Muối NaCl bị lẫn các tạp chất MgCl2 , CaCl2, BaCl2. Làm thế nào để có NaCl tinh khiết mà không làm thay đổi khối lượng NaCl ban đầu


Câu 3: Từ hỗn hợp Na2CO3, CaCO3, MgCO3 hãy điều chế NaOH tinh khiết?


tiêu đề phải đặt đúng quy định
 
Last edited by a moderator:
S

songthuong_2535
câu 1: Hãy xác định sự có mặt cảu các ion sau trong dd : Al3+; Zn2+, Mg2+; Ca2+, NO3-

Câu 2: Muối NaCl bị lẫn các tạp chất MgCl2 , CaCl2, BaCl2. Làm thế nào để có NaCl tinh khiết mà không làm thay đổi khối lượng NaCl ban đầu


Câu 3: Từ hỗn hợp Na2CO3, CaCO3, MgCO3 hãy điều chế NaOH tinh khiết?


Mình trả lời nha:
1) Nhận biết sự có mặt của các ion:
- Dùng dd NaOH dư cho vào mấu thử(dd chứa các ion cần nhận biết):

+ Nếu thấy kết tủa trắng thì là Mg(OH)2:
Mg2+ + 2OH- => Mg(OH)2 kết tủa màu trắng

+ Nếu thấy kết tủa trắng rồi bị tan trong kiềm dư thì là Zn(OH)2:
(*) Zn2+ + 2OH- => Zn(OH)2 kết tủa màu trắng
(*') Zn(OH)2 + 2NaOH --> Na2ZnO2 + H2O

+ Nếu thấy kết tủa keo trắng rồi cũng tan trong kiềm dư thì là Al(OH)3:
(*") Al3+ + 3OH- => Al(OH)3 kết tủa keo trắng
(*"') Al(OH)3 + NaOH --> NaAlO2 + 2H2O

- Tiếp theo, dùng dd K2Cr2O7 dư cho tiếp vào mẫu thử:

+ Nếu thấy kết tủa kết tủa màu vàng tươi không tan thì chứng tỏ dd có ion Ba2+:
Ba2+ + (Cr2O7)2- => BaCrO4 kết tủa vàng tươi.

-Cuối cùng, cho dd KCr2O4 vào lượng dd còn lại:

+ Nếu thấy kết tủa kết tủa trắng tan ngay sau đó thì chứng tỏ dd có ion Ca2+:
Ca2+ + (Cr2O4)2- => 2CaCr2O4

2)
- Hòa muối ăn vào nước để tạo thành dd .
- Đầu tiên ta cho dd H2SO4 vừa đủ vào hh dd muối ăn lẫn tạp chất.Có kết tủa MgSO4, CaSO4, BaSO4 xuất hiện:

a) MgCl2 + H2SO4 ---> MgSO4 + 2HCl
b) BaCl2 + H2SO4 ---> BaSO4 + 2HCl
c) CaCl2 + H2SO4 ---> CaSO4 + 2HCl
=> Trong hỗn hợp dd chỉ còn NaCl và HCl. Đun nóng hh dd, HCl sẽ bay hơi hết, ta thu được NaCl tinh chất.

3)
- Cho hh gồm CaCO3, MgCO3 và Na2CO3 vào nước (lượng dư) rồi khuấy đều một thời gian. Chất tan hết là Na2CO3, chất không tan là CaCO3, MgCO3. Lọc, tách kết tủa khỏi dd.
- Tiếp đến cho vào dd Na2CO3 lượng vừa đủ dd HCl:
Na2CO3 + 2HCl --> NaCl + CO2 + H2O
- Sau đó đem điện phân có màng ngăn dd NaCl tạo thành từ phản ứng trên. Khí H2 và Cl2 thoát ra được giữ lại ở cực catot và anot, ta thu được dd NaOH tinh khiết:
2NaCl + 2H2O --đpmn---> 2NaOH + Cl2 + H2
 
Last edited by a moderator:
S

s.mario_2011

Mình trả lời nha:
2)
- Hòa muối ăn vào nước để tạo thành dd .
- Đầu tiên ta cho dd Ag3PO4 vừa đủ vào hh dd muối ăn lẫn tạp chất.Có kết tủa Mg3(PO4)2, Ca3(PO4)2, Ba3(PO4)2 và AgCl xuất hiện.
=> Ta loại đc các tạp chất khỏi muối ăn.


Ag3PO4 kết tủa mà, :-SS:-SS:-SS:-SS:-SS, cho vào thì tan với kết tủa cái gì được
 
Top Bottom