Điều chế butanol

S

songkon

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn, mình hiện là sinh viên năm nhất, lâu rồi không động đến hóa ôn thi đại học nên quên kiến thức khá nhiều.
Hôm nay, có bài tập môn Hóa Hữu cơ, mà mình không nhớ. Mọi người giúp mình được khôn?
.
Từ etan và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình điều chế Butan-1-ol.
Mọi người giúp mình nhé, sáng mai mình phải nộp bài rồi.
 
L

linkinpark_lp

Chào các bạn, mình hiện là sinh viên năm nhất, lâu rồi không động đến hóa ôn thi đại học nên quên kiến thức khá nhiều.
Hôm nay, có bài tập môn Hóa Hữu cơ, mà mình không nhớ. Mọi người giúp mình được khôn?
.
Từ etan và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình điều chế Butan-1-ol.
Mọi người giúp mình nhé, sáng mai mình phải nộp bài rồi.

C2H6 + Cl2 -----> C2H5Cl + HCl
2C2H5Cl + 2Na(xt) -------> C4H10 + 2NaCl (phuơng pháp Wurtzt)
 
Top Bottom