Hóa 12 Điện phân

N_B_S_1/2/5

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
158
289
61
19
Bắc Ninh
THPT Thuận Thành số 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm CuSO4 (0,1 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 4,48 lít (đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO. Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của A là
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
Điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm CuSO4 (0,1 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 4,48 lít (đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO. Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của A là
N_B_S_1/2/5
Dd X: CuSO4 0,1 mol, NaCl a mol
Dd Y sau điện phân hoà tan 0,04 mol CuO => dd Y có H2SO4 0,04 mol => NaCl hết và có CuSO4 tiếp tục điện phân
Vì có khí ở 2 điện cực => có điện phân H2O => CuSO4 hết
Các phản ứng điện phân
CuSO4 + 2 NaCl -> Cu + Cl2 + Na2SO4
0,5a-----------a------------------0,5a
CuSO4 + H2O -> Cu + 0,5 O2 + H2SO4
0,04-----------------------------0,02------------0,04
H2O -> H2 + 0,5 O2
x-----------x--------0,5x
Mol CuSO4 = 0,5a + 0,04 = 0,1 => a = 0,12
Mol khí= mol Cl2 + mol O2 + mol H2 = 0,5a + 0,02 + 1,5x = 0,2 => x = 0,08
t = 96500*2*(0,1 + 0,08)/2 = 17370
 

N_B_S_1/2/5

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
158
289
61
19
Bắc Ninh
THPT Thuận Thành số 3
Dd X: CuSO4 0,1 mol, NaCl a mol
Dd Y sau điện phân hoà tan 0,04 mol CuO => dd Y có H2SO4 0,04 mol => NaCl hết và có CuSO4 tiếp tục điện phân
Vì có khí ở 2 điện cực => có điện phân H2O => CuSO4 hết
Các phản ứng điện phân
CuSO4 + 2 NaCl -> Cu + Cl2 + Na2SO4
0,5a-----------a------------------0,5a
CuSO4 + H2O -> Cu + 0,5 O2 + H2SO4
0,04-----------------------------0,02------------0,04
H2O -> H2 + 0,5 O2
x-----------x--------0,5x
Mol CuSO4 = 0,5a + 0,04 = 0,1 => a = 0,12
Mol khí= mol Cl2 + mol O2 + mol H2 = 0,5a + 0,02 + 1,5x = 0,2 => x = 0,08
t = 96500*2*(0,1 + 0,08)/2 = 17370
ltv51cảm ơn bn nha
ms thi xg nên hỏi luôn
 
Top Bottom