Hóa 12 Điện phân

Maltose mạch nha

Cựu TMod Hóa
Thành viên
24 Tháng bảy 2021
667
1,613
176
18
Bình Định
bài này giải quyết như thế nào ạ?
hh0926261619Gọi số mol [imath]Cu^{2+}[/imath] tham gia điện phân là a
Catot (-):
[imath]Cu^{2+} +2e \rightarrow Cu[/imath]
a..................2a............a
Anot (+):
[imath]2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e[/imath]
0,15............0,075......0,15
[imath]2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e[/imath]
BT e: [imath]n_{O_2} = \dfrac{2a - 0,15}{4} (mol)[/imath]
[imath]m_{giảm} = m_{Cu} + m_{Cl_2} + m_{O_2} \Rightarrow 64a + 0,075.71 + 32(\dfrac{2a - 0,15}{4}) = 14,125[/imath]
=> a= 0,125 (mol) => [imath]n_{O_2} = 0,025 (mol)[/imath]
dd sau điện phân: [imath]H^+(0,15 + 4.0,025 = 0,25 mol), Cu^{2+} (0,075 mol), SO_4^{2-}[/imath]
[imath]n_{Fe} cho vào = \dfrac{15}{56} (mol)[/imath]
[imath]n_{Fe} pư =0,25.0,5 + 0,075 = 0,2 (mol)[/imath] => Fe dư => m= [imath]m_{Fe} + m_{Cu} =...[/imath]
Còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi nhé ^^
Bạn có thể tham khảo thêm các môn học ở đây nha: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn học tốt ;)
 
Last edited:
  • Love
Reactions: Hann Hann

hh0926261619

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng mười một 2021
44
39
6
Gọi số mol [imath]Cu^{2+}[/imath] tham gia điện phân là a
Catot (-):
[imath]Cu^{2+} +2e \rightarrow Cu[/imath]
a..................2a............a
Anot (+):
[imath]2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e[/imath]
0,15............0,075......0,15
[imath]2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e[/imath]
BT e: [imath]n_{O_2} = \dfrac{2a - 0,15}{4} (mol)[/imath]
[imath]m_{giảm} = m_{Cu} + m_{Cl_2} + m_{O_2} \Rightarrow 64a + 0,075.71 + 16(\dfrac{2a - 0,15}{4}) = 14,125[/imath]
=> a= 0,125 (mol) => [imath]n_{O_2} = 0,025 (mol)[/imath]
dd sau điện phân: [imath]H^+(0,15 + 4.0,025 = 0,25 mol), Cu^{2+} (0,075 mol), SO_4^{2-}[/imath]
[imath]n_{Fe} cho vào = \dfrac{15}{56} (mol)[/imath]
[imath]n_{Fe} pư =0,25.0,5 + 0,075 = 0,2 (mol)[/imath] => Fe dư => m= [imath]m_{Fe} + m_{Cu} =...[/imath]
Còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi nhé ^^
Bạn có thể tham khảo thêm các môn học ở đây nha: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn học tốt ;)
BH123abcxyzCái phương trình chỗ m dung dịch giảm a đâu bằng 0,125 đâu?
 
  • Like
Reactions: Myfriend_FPT
Top Bottom