Hóa 12 Điện phân dung dịch muối

Polypodiopsida

Học sinh mới
4 Tháng ba 2023
6
4
6
23
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện 6A không đổi) dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4 trong thời gian 64 phút 20 giây. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, nước bay hơi không đáng kể. Thể tích khí thu được ở đktc là?
A. 1,120l B. 1,344l C. 2,240l D. 1,792l
Đây là bài giải của mình:
- Số mol e trao đổi = It/F = 0,24 mol (CT Faraday)
- Giả sử CuSO4 bị điện phân hoàn toàn:
Cathode (-): Cu(2+) + 2e ----> Cu
0,1 0,2 (mol)
=> Có H2O bị điện phân thêm. (do 0,2<0,24)
Cathode (-): 2H2O + 2e ----> H2 + 2OH(1-)
0,04 0,04
- Vậy: 2H2O + 2CuSO4 -----> 2H2SO4 + 2Cu + O2
0,1 0,05 (mol)
2H2O -----> 2H2 + O2
0,04 0,04 0,02 (mol)
V khí (đktc) = 22,4( 0,04+0,02+0,05) = 2,464 l

Các bạn cho mình hỏi mình giải sai hay đáp án sai? Nếu sai thì sai chỗ nào?

Cảm ơn các bạn rất nhiều.
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện 6A không đổi) dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4 trong thời gian 64 phút 20 giây. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, nước bay hơi không đáng kể. Thể tích khí thu được ở đktc là?
A. 1,120l B. 1,344l C. 2,240l D. 1,792l
Đây là bài giải của mình:
- Số mol e trao đổi = It/F = 0,24 mol (CT Faraday)
- Giả sử CuSO4 bị điện phân hoàn toàn:
Cathode (-): Cu(2+) + 2e ----> Cu
0,1 0,2 (mol)
=> Có H2O bị điện phân thêm. (do 0,2<0,24)
Cathode (-): 2H2O + 2e ----> H2 + 2OH(1-)
0,04 0,04
- Vậy: 2H2O + 2CuSO4 -----> 2H2SO4 + 2Cu + O2
0,1 0,05 (mol)
2H2O -----> 2H2 + O2
0,04 0,04 0,02 (mol)
V khí (đktc) = 22,4( 0,04+0,02+0,05) = 2,464 l

Các bạn cho mình hỏi mình giải sai hay đáp án sai? Nếu sai thì sai chỗ nào?

Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Polypodiopsida

Sai số mol H2O điện phân

Tổng mol e điện phân là 0,24, trong đó:
Mol e của CuSO4 = 2*0,1 = 0,2
=> Mol e của H2O = 2*mol H2O = 0,24 - 0,2 => mol H2O điện phân= 0,02
CuSO4+H2O->Cu+0,5O2+H2SO4
0,1--------------------------0,05
H2O -> H2 + 0,5 O2
0,02-----0,02-----0,01
Tổng mol khí = 0,05 + 0,02 + 0,01 = 0,08 => V khí = 1,792 => câu D
 
Top Bottom