Ngoại ngữ dịch từ

T

thaolovely1412

+ poor: nghèo
+ hard: chăm chỉ, vất vả
+ enough: đủ
+ leather: bằng da
+ told: nói
+ placed: đặt
+ surprise: ngạc nhiên
+ customer: khách hàng
+ seen: thấy
+ brought: mang
+ delicious: ngon
+ themselves: bản thân họ
 
T

thanhphu7112003

Dịch sang tiếng Việt

+ người nghèo
+ cứng
+ đủ
+ da
+ nói với
+ Đặt
+ bất ngờ
+ khách hàng
+ nhìn thấy
+ đưa
+ ngon
+ mình ( theo thứ tự )
 
Last edited by a moderator:
V

vermouthvinyard

+ poor: nghèo
+ hard: chăm chỉ, vất vả, khó khăn
+ enough: nhiều, đủ
+ leather: bằng da( chỉ chất liệu)
+ told: nói
+ placed: đặt
+ surprise: bất ngờ, ngạc nhiên
+ customer: khách hàng
+ seen: nhìn
+ brought: mang
+ delicious: ngon
+ themselves: bản thân họ( đại từ phản thân)
 
D

dongminhna

+ người nghèo: poor
+ cứng : tough
+ đủ :enough
+ da: skin
+ nói với : told
+ Đặt : placed
+ bất ngờ : unexpected
+ khách hàng :customer
+ nhìn thấy: seeing
+ đưa: give
+ ngon: tasty
+ mình ( theo thứ tự ): me
 
G

girl_thuy_kute

+ nghèo: poor
+ cứng, khó:hard
+ đủ: enough
+ da: leather(vật liệu)
+ nói, kể: told(past)
+ Đặt: placed
+ bất ngờ: surprise
+ khách hàng: customer
+ nhìn thấy: seen(past participle, cột 3)
+ mang: brought(quá khứ)
+ ngon: delicious
+ bản thân họ: themsleves
 
Last edited by a moderator:
C

congchuadienha

dich tu

vào goole dịch mà dịch..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
D

duongmotsach

123kjh

+ người nghèo: poor
+ cứng : tough
+ đủ :enough
+ da: skin
+ nói với : told
+ Đặt : placed
+ bất ngờ : unexpected
+ khách hàng :customer
+ nhìn thấy: seeing
+ đưa: give
+ ngon: tasty
+ mình ( theo thứ tự ): me[/QUOTE]
 
Top Bottom