[Dịch thuật] Word order - better order better translation

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.
21 - Holding on to hope podcast series from Lifeline Australia | Gracies's story (part 2)
180426-holding-hands-mn-0955.jpg
Một kết thúc đẹp cho câu chuyện của Gracies :Chuothong25:Chuothong25:Chuothong25
Around my 18 birthday, we went driving and stopped at a lookout and just sang songs to go. We just spent the whole like a good two or three hours just singing. Maybe not very good on my part. That's all right. But it was just, it's a magical moment of like, you know, in a way it was just this kind of turning of a new page for all of us. And I think that moment helps a lot of us. I think it helped Gracie see no, there is beauty in life. There is beauty in my friends and my family and everything. There's beauty in everything.
Xung quanh sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi đã lái xe và dừng lại ở một bản nhìn và chỉ hát những bài hát để đi. Chúng tôi chỉ dành toàn bộ như một hai hoặc ba giờ tốt chỉ hát. Có lẽ không tốt lắm về phía tôi. Không sao đâu. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc kỳ diệu giống như, bạn biết đấy, theo cách đó chỉ là một trang mới của một trang mới cho tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ rằng khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều của chúng ta. Tôi nghĩ rằng nó đã giúp Gracie thấy không, có vẻ đẹp trong cuộc sống. Có vẻ đẹp trong bạn bè và gia đình tôi và tất cả mọi thứ. Có vẻ đẹp trong tất cả mọi thứ.
 

Rize

Kiểm soát viên
Cu li diễn đàn
28 Tháng ba 2019
235
476
91
19
Sóc Trăng
unknown
Vào sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi đã lái xe và dừng lại ở 1 điểm quan sát và vừa hát các bài hát vừa đi. Chúng tôi chỉ dành toàn bộ như hai hoặc ba giờ đồng hồ chỉ để hát. Có lẽ không tốt về phần hát của tôi. Nhưng không sao, đó chỉ là một khoảnh khắc kỳ diệu, theo một cách nào đó, nó giống như một trang mới cho tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng nó đã giúp Gracie thấy nó, đó là vẻ đẹp trong cuộc sống. Vẻ đẹp trong bạn bè của tôi và gia đình tôi và mọi thứ. Vẻ đẹp ở trong mọi thứ.

 
  • Like
Reactions: S I M O

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,406
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Vào khoảng sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi lái xe và dừng lại ở một điểm quan sát và chỉ hát những bài hát để đi. Chúng tôi chỉ dành toàn bộ như hai hoặc ba giờ đồng hồ để hát. Có lẽ không tốt lắm về phía tôi. Không sao đâu. Nhưng đó chỉ là, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu giống như, bạn biết đấy, theo một cách nào đó, nó giống như bước ngoặt sang một trang mới cho tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tôi nghĩ nó đã giúp Gracie thấy không, có vẻ đẹp ở trong cuộc sống. Có vẻ đẹp trong bạn bè và gia đình của tôi và mọi thứ. Có vẻ đẹp trong mọi thứ.
 
  • Like
Reactions: S I M O

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
131
85
31
14
TP Hồ Chí Minh
21 - Holding on to hope podcast series from Lifeline Australia | Gracies's story (part 2)
180426-holding-hands-mn-0955.jpg
Một kết thúc đẹp cho câu chuyện của Gracies :Chuothong25:Chuothong25:Chuothong25
Around my 18 birthday, we went driving and stopped at a lookout and just sang songs to go. We just spent the whole like a good two or three hours just singing. Maybe not very good on my part. That's all right. But it was just, it's a magical moment of like, you know, in a way it was just this kind of turning of a new page for all of us. And I think that moment helps a lot of us. I think it helped Gracie see no, there is beauty in life. There is beauty in my friends and my family and everything. There's beauty in everything.
Vào khoảng sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi lái xe và dừng lại ở một điểm quan sát và chỉ hát những bài hát để đi. Chúng tôi chỉ dành toàn bộ như hai hoặc ba giờ đồng hồ để hát. Có lẽ không tốt lắm về phía tôi. Không sao đâu. Nhưng đó chỉ là, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu giống như, bạn biết đấy, theo một cách nào đó, nó giống như bước ngoặt sang một trang mới cho tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tôi nghĩ nó đã giúp Gracie thấy không, có vẻ đẹp trong cuộc sống. Có vẻ đẹp trong bạn bè và gia đình tôi và mọi thứ. Có vẻ đẹp trong mọi thứ.
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,202
5,388
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Vào khoảng sinh nhật năm 18 tuổi của tôi, chúng tôi đã lái xe đến một điểm để nhìn phong cảnh và hát. Chúng tôi mất 2 đến 3 tiếng chỉ để hát. Có thể là phần hát của tôi không được tốt lắm. Nhưng không sao. Nó vẫn là một khoảnh khắc tuyệt diệu, bạn biết đấy, một cách để cả hai chúng tôi bước sang một trang mới. Và tôi nghĩ rằng khoảnh khắc này đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi nghĩ nó giúp Gracie thấy được vẻ đẹp của cuộc sống. Đó là vẻ đẹp ở bạn bè, gia đình và mọi thứ. Đó là vẻ đẹp ở tất cả mọi điều.
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Vào khoảng sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi lái xe và dừng lại ở một điểm quan sát và chỉ hát những bài hát để đi. Chúng tôi chỉ dành khoảng hai hoặc ba giờ đồng hồ để hát. Có lẽ không tốt lắm về phía tôi. Không sao đâu. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc kỳ diệu giống như, bạn biết đấy, theo một cách nào đó, nó giống như bước ngoặt sang một trang mới đối với tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tôi nghĩ nó đã giúp Gracie thấy không, có vẻ đẹp trong cuộc sống. Có vẻ đẹp trong bạn bè và gia đình tôi và mọi thứ. Có vẻ đẹp trong mọi thứ.
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

NothingToSeeHere

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,732
286
Rừng Chinju
Long An
21 - Holding on to hope podcast series from Lifeline Australia | Gracies's story (part 2)
180426-holding-hands-mn-0955.jpg
Một kết thúc đẹp cho câu chuyện của Gracies :Chuothong25:Chuothong25:Chuothong25
Around my 18 birthday, we went driving and stopped at a lookout and just sang songs to go. We just spent the whole like a good two or three hours just singing. Maybe not very good on my part. That's all right. But it was just, it's a magical moment of like, you know, in a way it was just this kind of turning of a new page for all of us. And I think that moment helps a lot of us. I think it helped Gracie see no, there is beauty in life. There is beauty in my friends and my family and everything. There's beauty in everything.

Vào khoảng sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi lái xe và dừng lại ở một điểm quan sát và chỉ hát những bài hát để đi.Chúng tôi chỉ dành toàn bộ như hai hoặc ba giờ đồng hồ để hát. Có lẽ không tốt lắm về phía tôi. Không sao đâu. Nhưng đó chỉ là, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu giống như, bạn biết đấy, theo một cách nào đó, nó giống như bước ngoặt sang một trang mới đối với tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tôi nghĩ nó đã giúp Gracie thấy không, có vẻ đẹp trong cuộc sống. Có vẻ đẹp trong bạn bè và gia đình tôi và mọi thứ. Có vẻ đẹp trong mọi thứ.
 

Lan Chu

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2021
86
126
31
14
Hà Nội
TH
Vào khoảng sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi lái xe và dừng lại ở một điểm quan sát và chỉ hát những bài hát để đi.Chúng tôi chỉ dành toàn bộ như hai hoặc ba giờ đồng hồ để hát. Có lẽ không tốt lắm về phía tôi. Không sao đâu. Nhưng đó chỉ là, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu giống như, bạn biết đấy, theo một cách nào đó, nó giống như bước ngoặt sang một trang mới đối với tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tôi nghĩ nó đã giúp Gracie thấy được vẻ đẹp trong cuộc sống. Có vẻ đẹp trong bạn bè và gia đình tôi và mọi thứ. Có vẻ đẹp trong mọi thứ.
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,729
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
21 - Holding on to hope podcast series from Lifeline Australia | Gracies's story (part 2)
180426-holding-hands-mn-0955.jpg
Một kết thúc đẹp cho câu chuyện của Gracies :Chuothong25:Chuothong25:Chuothong25
Around my 18 birthday, we went driving and stopped at a lookout and just sang songs to go. We just spent the whole like a good two or three hours just singing. Maybe not very good on my part. That's all right. But it was just, it's a magical moment of like, you know, in a way it was just this kind of turning of a new page for all of us. And I think that moment helps a lot of us. I think it helped Gracie see no, there is beauty in life. There is beauty in my friends and my family and everything. There's beauty in everything.

Vào khoảng sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi lái xe và dừng lại ở một điểm quan sát và chỉ hát những bài hát để đi. Chúng tôi chỉ dành toàn bộ như hai hoặc ba giờ đồng hồ để hát. Có lẽ không tốt lắm về phía tôi. Không sao đâu. Nhưng đó chỉ là, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu giống như, bạn biết đấy, theo một cách nào đó, nó giống như bước ngoặt sang một trang mới đối với tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tôi nghĩ nó đã giúp Gracie thấy không, có vẻ đẹp trong cuộc sống. Có vẻ đẹp trong bạn bè và gia đình tôi và mọi thứ. Có vẻ đẹp trong mọi thứ.
 
  • Like
Reactions: S I M O

Minhtq411

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
183
197
31
TP Hồ Chí Minh
1. Why are you always looking into my affairs?
2. A: I just break up with my girlfriend. This is my new girlfriend.
B: Seriously? I am give up with you!
 

noraishere

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng mười một 2021
18
35
6
08
Tiếp tục dịch Việt -Anh nào các bạn ơi!
1. Bọn trẻ cứ vòi vĩnh tôi mua cà rem cho chúng.
2. Con cái chúng tôi được ông bà cưng chiều hết mực.

1. The children insisted on my buying ice-creams for them.
2. Our kids are pampered by their grandparents

12
Tiếp tục dịch Việt - Anh các bạn nhé

1/ Tôi cảm thấy rất chán trong công việc, giống như tôi chỉ đang làm cho có thôi
2/ Giá cổ phiếu đã tăng chóng mặt trong sáu tháng qua.

I am fed up with my jobs, like I'm just do it then
The stock price has increased rapidly in the past six months

14 Dancing with your ghost - Sasha Sloan
Lại một bản nhạc thất tình nữa cho mọi người cùng dịch.

1561705949026_640.jpg

"I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost"


 
Last edited by a moderator:

lehuong1104

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười một 2021
97
105
21
14 Dancing with your ghost - Sasha Sloan
Lại một bản nhạc thất tình nữa cho mọi người cùng dịch.

1561705949026_640.jpg

"I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost"


DỊCH THƠ:
Em thức trắng cả đêm thao thức
Tự dặn lòng rằng mình vẫn ổn
Anh à, gặp anh mới khó biết bao
Nhạc ngân tiếng hát siết bao bồi hồi
Đợi chờ, em bỗng :"Đây rồi"
Bài nhạc năm ấy của tôi ta dạt dào....

Em khiêu vũ với bóng hình anh hằng đêm
... hằng đêm.

DỊCH GỐC:
Em thức cả đêm
Tự nhủ rằng mình ổn
Anh yêu à, gặp được anh là điểu khó nhất
Em bật băng nhạc lên
Chờ cho tới khi được nghe bài nhạc đôi ta
Em khiêu vũ với bóng hình anh hằng đêm
Em khiêu vũ với bóng hình anh hằng đêm
 

Minhtq411

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
183
197
31
TP Hồ Chí Minh
1. The children insisted on my buying ice-creams for them.
2. Our kids are pampered by their grandparents
 

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,380
9
4,313
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
21 - Holding on to hope podcast series from Lifeline Australia | Gracies's story (part 2)
180426-holding-hands-mn-0955.jpg
Một kết thúc đẹp cho câu chuyện của Gracies :Chuothong25:Chuothong25:Chuothong25
Around my 18 birthday, we went driving and stopped at a lookout and just sang songs to go. We just spent the whole like a good two or three hours just singing. Maybe not very good on my part. That's all right. But it was just, it's a magical moment of like, you know, in a way it was just this kind of turning of a new page for all of us. And I think that moment helps a lot of us. I think it helped Gracie see no, there is beauty in life. There is beauty in my friends and my family and everything. There's beauty in everything.
Vào khoảng sinh nhật năm 18 tuổi của tôi, chúng tôi đã lái xe đến một điểm để nhìn phong cảnh và hát. Chúng tôi đã mất 2 đến 3 tiếng chỉ để hát. Có thể là phần hát của tôi không được tối lắm. Nhưng không sao. Nó vẫn là một khoảnh khắc tuyệt diệu, bạn biết đấy, một cách để cả hai chúng tôi bước sang một trang mới. Và tôi nghĩ rằng khoảnh khắc này đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi nghĩ nó giúp Gracie thấy được vẻ đẹp của cuộc sống. Đó là vẻ đẹp ở bạn bè, gia đình và mọi thứ. Đó là vẻ đẹp ở tất cả mọi điều.
Xung quanh sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi đã lái xe và dừng lại ở một bản nhìn và chỉ hát những bài hát để đi. Chúng tôi chỉ dành toàn bộ như một hai hoặc ba giờ tốt chỉ hát. Có lẽ không tốt lắm về phía tôi. Không sao đâu. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc kỳ diệu giống như, bạn biết đấy, theo cách đó chỉ là một trang mới của một trang mới cho tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ rằng khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều của chúng ta. Tôi nghĩ rằng nó đã giúp Gracie thấy không, có vẻ đẹp trong cuộc sống. Có vẻ đẹp trong bạn bè và gia đình tôi và tất cả mọi thứ. Có vẻ đẹp trong tất cả mọi thứ.
Vào sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi đã lái xe và dừng lại ở 1 điểm quan sát và vừa hát các bài hát vừa đi. Chúng tôi chỉ dành toàn bộ như hai hoặc ba giờ đồng hồ chỉ để hát. Có lẽ không tốt về phần hát của tôi. Nhưng không sao, đó chỉ là một khoảnh khắc kỳ diệu, theo một cách nào đó, nó giống như một trang mới cho tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng nó đã giúp Gracie thấy nó, đó là vẻ đẹp trong cuộc sống. Vẻ đẹp trong bạn bè của tôi và gia đình tôi và mọi thứ. Vẻ đẹp ở trong mọi thứ.
Vào khoảng sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi lái xe và dừng lại ở một điểm quan sát và chỉ hát những bài hát để đi. Chúng tôi chỉ dành toàn bộ như hai hoặc ba giờ đồng hồ để hát. Có lẽ không tốt lắm về phía tôi. Không sao đâu. Nhưng đó chỉ là, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu giống như, bạn biết đấy, theo một cách nào đó, nó giống như bước ngoặt sang một trang mới cho tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tôi nghĩ nó đã giúp Gracie thấy không, có vẻ đẹp ở trong cuộc sống. Có vẻ đẹp trong bạn bè và gia đình của tôi và mọi thứ. Có vẻ đẹp trong mọi thứ.
Vào khoảng sinh nhật năm 18 tuổi của tôi, chúng tôi đã lái xe đến một điểm để nhìn phong cảnh và hát. Chúng tôi mất 2 đến 3 tiếng chỉ để hát. Có thể là phần hát của tôi không được tốt lắm. Nhưng không sao. Nó vẫn là một khoảnh khắc tuyệt diệu, bạn biết đấy, một cách để cả hai chúng tôi bước sang một trang mới. Và tôi nghĩ rằng khoảnh khắc này đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi nghĩ nó giúp Gracie thấy được vẻ đẹp của cuộc sống. Đó là vẻ đẹp ở bạn bè, gia đình và mọi thứ. Đó là vẻ đẹp ở tất cả mọi điều.
Vào khoảng sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi lái xe và dừng lại ở một điểm quan sát và chỉ hát những bài hát để đi. Chúng tôi chỉ dành khoảng hai hoặc ba giờ đồng hồ để hát. Có lẽ không tốt lắm về phía tôi. Không sao đâu. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc kỳ diệu giống như, bạn biết đấy, theo một cách nào đó, nó giống như bước ngoặt sang một trang mới đối với tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tôi nghĩ nó đã giúp Gracie thấy không, có vẻ đẹp trong cuộc sống. Có vẻ đẹp trong bạn bè và gia đình tôi và mọi thứ. Có vẻ đẹp trong mọi thứ.
Vào khoảng sinh nhật 18 tuổi của tôi, chúng tôi lái xe và dừng lại ở một điểm quan sát và chỉ hát những bài hát để đi. Chúng tôi chỉ dành toàn bộ như hai hoặc ba giờ đồng hồ để hát. Có lẽ không tốt lắm về phía tôi. Không sao đâu. Nhưng đó chỉ là, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu giống như, bạn biết đấy, theo một cách nào đó, nó giống như bước ngoặt sang một trang mới đối với tất cả chúng ta. Và tôi nghĩ khoảnh khắc đó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tôi nghĩ nó đã giúp Gracie thấy không, có vẻ đẹp trong cuộc sống. Có vẻ đẹp trong bạn bè và gia đình tôi và mọi thứ. Có vẻ đẹp trong mọi thứ.
Cảm ơn các bạn đã làm bài :Rabbit78
Tham khảo bản dịch sau
Vào khoảng thời gian sinh nhật tuổi 18 của tôi, chúng tôi đã lại xe, dừng ở những nơi xinh đẹp và ca hát rồi đi tiếp. Chúng tôi dành cả một khoảng tầm 2 ba giờ chỉ để hát. Có thể phần của tôi không được ổn cho lắm. Nhưng không sao cả. Nói thế nào nhỉ, nó giống như một khoảnh khắc kỳ diệu, kiểu là, bạn biết đó, giống như cuộc đời chúng tôi bước sang trang mới vậy. Tôi nghĩ rằng khoảnh khắc đó giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi thấy nó khiến Gracie thấy không, vẻ đẹp luôn tồn tại trong cuộc sống. Vẻ đẹp ở những người bạn, người thân và tất cả mọi thứ. Không có điều gì không tồn tại vẻ đẹp.
 

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,380
9
4,313
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
22 - Tournament rules
Dạo này đang tramkam với deadline nên mình chia sẻ sự tramkam này đến với mọi người nha~~~~

2021秋季01.jpg
(Dùng tạm ảnh khu vực Nhật vì ảnh khu vực SEA bị lỗi)
3.2 Age and Nationality requirements
3.2.1
Players who are at least 18 years old (or will be by July 25, 2021) may register to compete at their own discretion. Players under the age of 18, but over the age of 16, may register with a signed and sealed Guardian Consent Letter. Players under the age of 16 cannot register for the competition. If a club is found to have a member under the age of 16 during the Preliminary stage, the club will be disqualified.
3.2.2 At least half of the members on any club participating in the Southeast Asia IVC must be nationals or permanent residents in countries in Southeast Asia.

Thông tin bên lề: IVC là một giải nghiệp dư do NetEase tổ chức dành cho bộ môn Identity V.
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.
Thích game identity V lúm trời ơiiii
3.2 Yêu cầu về độ tuổi và quốc tịch
3.2.1 Những người chơi đủ 18 tuổi trở lên (hoặc trước ngày 25 tháng 7 năm 2021) có thể đăng ký thi đấu theo quyết định của riêng mình. Người chơi dưới 18 tuổi, nhưng trên 16 tuổi, có thể đăng ký bằng Thư chấp thuận của Người giám hộ đã ký và đóng dấu. Người chơi dưới 16 tuổi không được đăng ký thi đấu. Nếu câu lạc bộ bị phát hiện có thành viên dưới 16 tuổi trong giai đoạn Sơ khảo, câu lạc bộ đó sẽ bị loại.
3.2.2 Ít nhất một nửa số thành viên của bất kỳ câu lạc bộ nào tham gia IVC Đông Nam Á phải là công dân hoặc thường trú nhân tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
 
  • Like
Reactions: S I M O

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,406
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
3.2 Yêu cầu về độ tuổi và quốc tịch
3.2.1 Các đấu thủ từ 18 tuổi trở lên (hoặc trước ngày 25 tháng 7 năm 2021) có thể đăng ký thi đấu theo quyết định của họ. Người chơi dưới 18 tuổi nhưng trên 16 tuổi có thể đăng ký bằng Thư chấp thuận của người giám hộ đã được ký và đóng dấu. Người chơi dưới 16 tuổi không được đăng ký thi đấu. Nếu câu lạc bộ bị phát hiện có thành viên dưới 16 tuổi trong giai đoạn Sơ khảo, câu lạc bộ đó sẽ bị loại.
3.2. 2 Ít nhất một nửa số thành viên của bất kỳ câu lạc bộ nào tham gia IVC Đông Nam Á phải là công dân hoặc thường trú nhân tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Chủ đề hôm nay khó hỉu quá @@
 

NothingToSeeHere

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,732
286
Rừng Chinju
Long An
3.2 Yêu cầu về độ tuổi và quốc tịch
3.2.1 Các đấu thủ từ 18 tuổi trở lên (hoặc trước ngày 25 tháng 7 năm 2021) có thể đăng ký thi đấu theo quyết định của họ. Người chơi dưới 18 tuổi nhưng trên 16 tuổi có thể đăng ký bằng Thư chấp thuận của người giám hộ đã được ký và đóng dấu. Người chơi dưới 16 tuổi không được đăng ký thi đấu. Nếu câu lạc bộ bị phát hiện có thành viên dưới 16 tuổi trong giai đoạn Sơ khảo, câu lạc bộ đó sẽ bị loại.
3.2. 2 Ít nhất một nửa số thành viên của bất kỳ câu lạc bộ nào tham gia IVC Đông Nam Á phải là công dân hoặc thường trú nhân tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
 
  • Like
Reactions: S I M O

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
23
Dịch Việt - Anh các bạn nhé!

1. Tôi phân vân không biết sáng nay có đến đó không nữa.
2. Tôi cân đó đông đếm các lựa chọn của mình trước khi quyết định ứng tuyển công việc đó.
 
Top Bottom