[Dịch thuật] Word order - better order better translation

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
1. The island is a haven for sunbathers looking to unwind in a peaceful setting.
2. She found her ideal life mate with the aid of an internet dating service.
Em edit lại, hồi nãy em khùm quá
26
Dịch Việt - Anh các bạn ơi
1. Hòn đảo là thiên đường cho những du khách muốn tắm nắng trong khung cảnh yên bình.
2. Cô ấy đã tìm được bạn đời phù hợp thông qua một công ty hẹn hò trên máy tính.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Minh Nhí

hangle08032003

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng mười một 2021
25
44
6
21
Thanh Hóa
26
Dịch Việt - Anh các bạn ơi
1. Hòn đảo là thiên đường cho những du khách muốn tắm nắng trong khung cảnh yên bình.
2. Cô ấy đã tìm được bạn đời phù hợp thông qua một công ty hẹn hò trên máy tính.
1. The island is a paradise for travelers who want to sunbathe in a peaceful scenery
2. She found suitable soul mate through a dating agency on the computer
em dịch như thế này không biết đã hợp lí chưa ạ, trước h ít khi dịch từ việt sang anh nên chỉ biết dịch theo từng từ một
 

nguyenngoc213

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2021
239
1,157
111
16
Thái Bình
thcs lê danh phương
26
Dịch Việt - Anh các bạn ơi
1. Hòn đảo là thiên đường cho những du khách muốn tắm nắng trong khung cảnh yên bình.
2. Cô ấy đã tìm được bạn đời phù hợp thông qua một công ty hẹn hò trên máy tính.
1. The island is a paradise for travelers who want to sunbathe in a peaceful setting.


2. She found the right life partner through a computer dating company.
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

lehuong1104

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười một 2021
97
105
21
1. Hòn đảo là thiên đường cho những du khách muốn tắm nắng trong khung cảnh yên bình.
The island is a paradise for tourists who want to sunbathe in a peaceful setting.
2. Cô ấy đã tìm được bạn đời phù hợp thông qua một công ty hẹn hò trên máy tính.
She found her right life partner via an online dating company.
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Normal_person

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
212
896
96
14
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
1. The island is a paradise for travelers who want to sunbathe in a peaceful setting
2. She found the right life partner through a computer dating company
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Minhtq411

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
183
197
46
TP Hồ Chí Minh
1. The island is a paradise for travelers who want to sunbathe in a peaceful setting
2. She found the right life partner through a computer dating company
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Nguyễn Phạm Xuân Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
63
72
71
18
Quảng Ngãi
Trường THCS Bình Đông
26
Dịch Việt - Anh các bạn ơi
1. Hòn đảo là thiên đường cho những du khách muốn tắm nắng trong khung cảnh yên bình.
2. Cô ấy đã tìm được bạn đời phù hợp thông qua một công ty hẹn hò trên máy tính.

1. The island is a haven for travelers who want to sunbathe in a tranquil scenery.
2. She discovered her life partner through an online dating service.
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
26
Dịch Việt - Anh các bạn ơi
1. Hòn đảo là thiên đường cho những du khách muốn tắm nắng trong khung cảnh yên bình.
2. Cô ấy đã tìm được bạn đời phù hợp thông qua một công ty hẹn hò trên máy tính.

26 - ĐÁP ÁN THAM KHẢO
1. The island is a haven for the tourist who wants sun and sea in a tranquil setting.
2. She found a compatible partner through a computer dating agency.
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
25 Omamori
25 Omamori

family-love-omamori.png

The Tale of Genji offers an interesting example of omamori use in popular culture from the Heian period. In this book, author Murasaki Shikibu, relays the life of Genji, a son of the emperor. At one point in his life, Genji comes down with a grave fever, and after “all sorts of spells [are] cast and healing rights done, but to no avail”, he seeks out a hermit in a mountain, reputed to be able to cure any illness. The ascetic then “made the necessary talismans, made Genji swallow them, and proceded with the rite”. Genji does in fact quickly recover from his illness with the help of these “talismans”.

This is one of the first cases in which there are extant examples of omamori that can be obtained with the same general form and purpose. Although they are rare today, Koganji Temple, in the Tokyo area, distributes this kind of talisman, which, when ingested, is said to cure illness. This modern omamori takes the same form as the one described in The Tale of Genji, a small slip of paper carrying the Sanskrit name of a deity. It is clear that the use of omamori was already established by the Heian period based on their inclusion in this novel.
(Adapted from Ancient Magic and Modern Accessories: Developments in the Omamori Phenomenon by Eric Teixeira Mendes)
Câu chuyện về Genji đưa ra một ví dụ thú vị về việc sử dụng omamori trong văn hóa đại chúng từ thời Heian. Trong cuốn sách này, tác giả Murasaki Shikibu, kể lại cuộc đời của Genji, con trai của hoàng đế. Vào một thời điểm trong đời, Genji bị một cơn sốt nặng cảm sốt đến chết đi sống lai, sau khi "sử dụng mọi cách [có tác dụng] phép thuật và khả năng chữa bệnh "mọi bùa chú được sử dụng, mọi phương pháp chữa bệnh được thực hiện, không thứ gì đem lại kết quả" ông đã tìm đến một ẩn sĩ trên núi, người được cho là có khả năng xảy ra đồn rằng có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. để chữa khỏi bất kỳ bệnh nào. Sau đó, nhà sư khổ hạnh "làm những lá bùa cần thiết, bắt để Genji nuốt chúng, và thực hiện nghi lễ". Trên thực tế, Genji đã nhanh chóng khỏi bệnh nhờ sự trợ giúp của những chiếc “bùa hộ mệnh” này.

Đây là một trong những trường hợp đầu tiên mà các ví dụ hiện có về đưa ra ví dụ về omamori có thể đạt được với cùng một hình thức và mục đích chung. Mặc dù ngày nay chúng rất hiếm, nhưng chùa Koganji, ở khu vực Tokyo, vẫn lưu truyền loại bùa hộ mệnh này, khi ăn vào người được cho là có thể chữa được bệnh. Omamori hiện đại này có hình dạng giống như được mô tả trong Truyện Genji, một mảnh giấy nhỏ mang tên tiếng Phạn của một vị thần. Rõ ràng rằng việc sử dụng omamori đã được thiết lập từ thời Heian dựa trên việc đưa chúng vào cuốn tiểu thuyết này.
Make sb to v mới là bắt buộc nhé, bạn có thể tham khảo những chỉnh sửa của minh. :Rabbit31
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
27 - What Is the Story Behind Jack and Jill? (written by Sporcleblog)

21.jpg

Trích đoạn Jack and Jill
Jack and Jill
Went up the hill
To fetch a pail of water
Jack fell down
And broke his crown,
And Jill came tumbling after.

Ý kiến về nguồn gốc của Jack and Jill
King Louis XVI and Marie Antoinette
One popular interpretation of the rhyme is that it tells the story of King Louis XVI and Marie Antoinette during the French Revolution. King Louis XVI was beheaded (lost his crown) during the Reign of Terror. Shortly after, Marie Antoinette was also beheaded (came tumbling after). Although the story seems to fit quite well, some have pointed out that the earliest known printing of the rhyme actually predates the events of the Reign of Terror, casting doubt on this interpretation.
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,501
6,414
551
Bắc Ninh
HocMai Forum
Trích đoạn Jack và Jill
Jack và Jill
Đi lên đồi
Lấy một thùng nước
Jack ngã xuống
Và làm vỡ vương miện của anh ta,
Và Jill nhào tới sau.

Ý kiến về bản gốc của Jack and Jill
Vua Louis XVI và Marie Antoinette. Một cách giải thích phổ biến của bài đồng dao là nó kể về câu chuyện của Vua Louis XVI và Marie Antoinette trong cuộc Cách mạng Pháp. Vua Louis XVI đã bị chặt đầu (mất vương miện) trong Triều đại của Khủng bố. Một thời gian ngắn sau, Marie Antoinette cũng bị chặt đầu (ngã nhào sau đó). Mặc dù câu chuyện có vẻ khá phù hợp, một số người đã chỉ ra rằng bản in sớm nhất được biết đến của bài đồng dao thực sự có trước các sự kiện của Triều đại khủng bố, gây nghi ngờ về cách giải thích này.
 
  • Like
Reactions: S I M O

Minhtq411

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
183
197
46
TP Hồ Chí Minh
Trích đoạn Jack và Jill
Jack và Jill
Đi lên đồi
Lấy một thùng nước
Jack ngã xuống
Và làm vỡ vương miện của anh ấy,
Và Jill nhào tới sau.
Ý kiến về bản gốc của Jack and Jill
Vua Louis XVI và Marie Antoinette
Một cách giải thích phổ biến của bài đồng dao là nó kể về câu chuyện của Vua Louis XVI và Marie Antoinette trong cuộc Cách mạng Pháp. Vua Louis XVI đã bị chặt đầu (mất vương miện) trong Triều đại của Khủng bố. Một thời gian ngắn sau, Marie Antoinette cũng bị chặt đầu (ngã nhào sau đó). Mặc dù câu chuyện có vẻ khá phù hợp, một số người đã chỉ ra rằng bản in sớm nhất được biết đến của bài đồng dao thực sự có trước các sự kiện của Triều đại khủng bố, gây nghi ngờ về cách giải thích này.
 

noraishere

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng mười một 2021
18
35
6
Jack và Jill
Lên đồi
Đi lấy 1 xô nước
Jack té xuống
Và làm vỡ vương miện,
Rồi Jill ngã nhào tới sau

Vua Louis XVI và Marie Antoinette
Nó kể về câu chuyện của vua Louis XVI và Marie Antoinette trong cuộc Cách mạng Pháp. Vua Louis XVI bị chặt đầu (mất vương miện) trong thời gian trị vì của khủng bố. Ngay sau đó, Marie Antoinette cũng bị chặt đầu (sau này cũng gục ngã). Mặc dù câu chuyện có vẻ khá phù hợp, một số người đã chỉ ra rằng việc in ấn sớm nhất được biết đến thực sự có trước các sự kiện của Triều đại khủng bố, khiến người ta nghi ngờ về cách giải thích này. V
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
28
Dịch Việt - Anh mọi người nhé!
1. Đông đảo người dân tập trung xung quanh Quảng trường Ba Đình.

2. Các nhà bán lẻ trực tuyến cố gắng thu hút khách hàng khỏi các đối thủ cạnh tranh truyền thống của họ.
 
  • Like
Reactions: S I M O

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
28
Dịch Việt - Anh mọi người nhé!
1. Đông đảo người dân tập trung xung quanh Quảng trường Ba Đình.

2. Các nhà bán lẻ trực tuyến cố gắng thu hút khách hàng khỏi các đối thủ cạnh tranh truyền thống của họ.
1. A massive crowd gathered in the vicinity of Ba Dinh Square.
2. Online businesses attempt to entry clients away from their physical competitors.
 
Top Bottom