Sinh 12 Di truyền liên kết giới tính

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
285
66
21
Hà Nội
Chào em,
I. Đúng do tổng số kiểu gen thu được ở cặp gen A và B liên kết = 10 kiểu gen, số kiểu gen thu được ở cặp NST giới tính là 4 kiểu gen: XDXd, XdXd, XDY, XdY
II. Nếu xảy ra tần số hoán vị gen = 20% --> tỷ lệ mỗi giao tử hoán vị = 10% (ở giới cái, giao tử hoán vị là Ab = aB= 10%; ở giới đực giao tử hóa vị là AB =ab = 10%) --> tỷ lệ cá thể ab/ab ở F1 = 40% x 10% --> tỷ lệ lông xám, chân cao ở F1 = 50% + ab/ab = 54%, mà tỷ lệ mắt nâu ở F1 = 1/2 --> tỷ lệ lông xám, chân cao, mắt nâu ở F1= 54% x 1/2 = 24%
III. Nếu F1 có 1% lông hung, chân thấp, mắt đen --> ab/ab XdXd + ab/ab XdY = 1%--> ab/ab = 1%: 1/2 = 2% = 10% x 20% --> đã xảy ra hoán vị ở 2 giới với tần số hoán vị = 40%
IV. Nếu không có hoán vị gen, lông xám, chân thấp, mắt đen = Ab/ab XdY + Ab/ab XdXd = 1/4 . 1/2 = 1/8 em nhé.
 
  • Like
Reactions: ha_duong21
Top Bottom