Di truyền học

A

anhhungboyhp95

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, Số tb tham gia đợt phân bào cuối bằng? Nếu tb trải qua 3 đợt phân bào?
2. Số giao tử tối đa tạo ra nếu 2n=8
Xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm?2 điểm? 3 điểm?
3, thể 3 và thể 3 nhiễm giống hay khác nhau?
Mong cô và các bạn giúp đỡ mình!
Thanks
 
T

tuonghuy333_2010

1, Số tb tham gia đợt phân bào cuối bằng? Nếu tb trải qua 3 đợt phân bào?
2. Số giao tử tối đa tạo ra nếu 2n=8
Xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm?2 điểm? 3 điểm?
3, thể 3 và thể 3 nhiễm giống hay khác nhau?
Mong cô và các bạn giúp đỡ mình!
Thanks
Ở đây câu 1 mình sẽ tư duy dễ như thế này nếu có tổng hết là n lần nguyên phân vậy thì ở lần cuối sẽ là $2^(n-1)\times x$ trong đó x là số tế bào ban đầu cho sẵn vậy cụ thể bạn cứ áp dụng cái này sẽ ra
2/ n là số NST đơn bội của loài k là số Chỗ trao đổi đoạn cùng lúc vậy công thức tính như sau: $2^(n+k)$
3/ thể 3 là 3n và thể 3 nhiễm là 2n+1 vậy khác nhau nhé
 
Top Bottom