đếm nhanh số đông phân của C2H4O2, C4H8O2 như thế nào ạ ??? mình không biết làm sao >>>

K

kingcongcon

Cái này dùng phương pháp tính nhanh dễ hơn nhiều nhé bạn, bạn thấy K=1 mà có 2 O, nên chắc chắn là R-COO-R' , rồi tính như thầy Ngọc dạy :)
 
H

huyenthanh97

số đồng phân =[TEX](2S4+S3-S1+2)/2[/TEX]
s1, s2, s3, s4 là số nguyên tử tương ứng hóa trị của các nguyen tố trong hợp chất lần lượt là 1,2,3,4
tính theo công thức thì cả 2 đều có 1 đp
 
Top Bottom