đề tự luyện thi đại học đợt 1

Thảo luận trong 'Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)' bắt đầu bởi hardyboywwe, 21 Tháng năm 2011.

Lượt xem: 7,348

 1. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  sau đây mời các mem của hocmai.vn làm thử bài trắc nghiệm chuyen đề sắt và 1 số kim loại do hội hóa học d&d sưu tầm.đáp án sẽ được công bố sau 3 ngày
  [FONT=&quot] [/FONT]

  bài ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n thi đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c chuên đ[FONT=&quot]ề[/FONT] s[FONT=&quot]ắ[/FONT]t và các kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i khác
  câu 1:cho mgam h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t X g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m 3 kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Zn,Cr,Sn có s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nhau tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ư[/FONT] HCl loãng nóng thu đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đY và khí hidro.cô c[FONT=&quot]ạ[/FONT]n Y thu đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c 8,98gam mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i r[FONT=&quot]ắ[/FONT]n khan n[FONT=&quot]ế[/FONT]u cho mgam X tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Oxi đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p 3 oxit thì Voxi là
  a.1,008l b.2,016l c.0,672l d.1,344l (trích đ[FONT=&quot]ề[/FONT] thi đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i A 2010)

  câu 2:nung 2,33g h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]n h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p X g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m các kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]iFe,Al,Zn,Mg trong oxi 1 th[FONT=&quot]ời gian thu được 2,71gam hỗn hợp Y.Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO[/FONT][FONT=&quot]3 [/FONT][FONT=&quot]dư thu được 0,672l khí NO.số mol HNO3 đã phản ứng là[/FONT]
  [FONT=&quot]a.0,12 b.0,14 c.0,16 d.0,18 (trích đề thi đại học khối A 2010)[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 3:phát biểu nào ko đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và Cr[/FONT]
  [FONT=&quot]a.Al và Cr đều thụ động hóa trong acid sulfuric đặc nguội[/FONT]
  [FONT=&quot]b.Al và Cr bền trong kkhí và nước[/FONT]
  [FONT=&quot]c.đều phản ứng với HCl teo cùng tỉ lệ số mol[/FONT]
  [FONT=&quot]d.nhôm có tính khử mạnh hơn crom[/FONT]
  [FONT=&quot] (trích đề thi đại học khối B 2010)[/FONT]
  [FONT=&quot]Câu 4:hòa tan hoàn toàn 2,44g hỗn hợp bột X gồm Fe[/FONT][FONT=&quot]x[/FONT][FONT=&quot]O[/FONT][FONT=&quot]y[/FONT][FONT=&quot] và Cu bằng dd acid sulfuric đặc nóng(dư) sau phản ứng thu đc 0,504 li khí SO2 và đ chứa 6,6g hh muối sulfat.tính thành phần khối lượng của Cu trong X là bao nhiêu %[/FONT]
  [FONT=&quot]a.26,23 b.39,34 c.65,57 d.13,11 (trích đề thi đại học khối B 2010)[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 5:cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là[/FONT]
  [FONT=&quot]a.Cu+FeCl3[/FONT]
  [FONT=&quot]b.Fe+FeCl3[/FONT]
  [FONT=&quot]c.Cu+HCl[/FONT]
  [FONT=&quot]d.Cu+FeCl2[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 6:khi nung hỗn hợp gồm Fe(NO3)3,Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí tới khối lượng ko đổithu đc 1 chất rắn là[/FONT]
  [FONT=&quot]a.Fe3O4 b.FeO c.Fe d.Fe2O3 (trích đề thi đại học khối A 2007) [/FONT]
  [FONT=&quot]câu 7:cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO,Fe2O3,Fe3O4 vào dd Hcl sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc dung dịch Y,cô cạn Y thu đc 7,62g FeCl2 và m gam FeCl3.giá trị của m là[/FONT]
  [FONT=&quot]a.9,75 b.8,75 c.7,8 c.6,5 ( trích đề thi đại học khối[/FONT]
  [FONT=&quot]câu 8:có 4 dd muối riêng biệt:CuCl2,ZnCl2,FeCl3,AlCl3.nếu thêm dung dịch KOH dư rồi thêm tiếp dung dịch NH3 vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là[/FONT]
  [FONT=&quot]a.2 b.4 c.1 d.3 ( trích đề thi đại học khối A 2007) [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]câu 9:hỗn hợp rắn X gồm Al,Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau hỗn hợp X tan hoàn toàn trong[/FONT]
  [FONT=&quot]a.NaOH b.HCl c.AgNO3 d.NH3 ( trích đề thi đại học khối B 2008) [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
   
 2. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  Khi cho vào dd HCl thì chỉ có Fe2O3, và Al phản ứng.

  [tex]2Al + 6HCl --> 2AlCl_3 + 3H_2 \ \ \ \ Fe_2O_3 + 6HCl --> 2FeCl_3 + 3H_2[/tex]

  Vì số mol bằng nhau nên:
  Cu sẽ phản ứng với FeCl3

  [tex]Cu + 2FeCl_3 --> CuCl_2 + 2FeCl_2[/tex]

   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2011
 3. M làm thử, so đáp án hen :)  Lưu ý 1 chút là Cr, Sn khi tác dụng vs axit và O2 magn 2 số oxi hóa khác nhau

  [FONT=&quot][/FONT]
  ghi đề sai chỗ m oxit

  mO = 0,48g --> nO = 0,03 mol

  Theo định luật bảo toàn điện tich

  n(NO3-, muối) = n e kim loại nhường= 2nO nhận+ nHNO3 nhận= 0,06 + 0,09 = 0,15 mol

  nHNO3 = 0,15 +0,03 = 0,18 mol

  [FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  Bài này có nhiều cách làm :)

  [FONT=&quot]câu 5:cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là[/FONT]
  [FONT=&quot]a.Cu+FeCl3[/FONT]
  [FONT=&quot]b.Fe+FeCl3[/FONT]
  [FONT=&quot]c.Cu+HCl[/FONT]
  [FONT=&quot]d.Cu+FeCl2[/FONT]
  Cần đk j chăng :-/
   
 4. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  bạn làm được tất cả 5 câu,sai 3 câu,kết quả là 3/10 điểm
   
 5. hix.đọc cái cuối "bạn làm được tất cả 5 câu,sai 3 câu,kết quả là 3/10 điểm"
  hết muốn nghĩ tới chuyện làm lun.:(
   
 6. câu 3.C sai vì Al pu HCl tỷ lệ 1:3
  còn Cr pu HCl tỷ lệ 1:2

  câu 5.nếu ko có dk thì C. D đều đúng.
  còn ai giải thích tại sao C sai hoặc D sai thì giải thích rõ nhé! ko nói đáp án!

  câu 6.Fe2O3

  cau 7.A. 9,75 quy đổi về FeO và Fe2O3
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2011
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY