Hóa Đề trắc nghiệm hóa hữu cơ vào lớp 10

minnyvtpt02

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng ba 2017
1,138
1,400
249
21
Ninh Bình
THPT NHO QUAN A
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn @Lù Nguyễn Thanh Thảo @kingsman(lht 2k2) @datnguyentan685@gmail.com @trangthao36544 ĐÂY LÀ ĐỀ HỮU CƠ MÀ CÁC BẠN YÊU CẦU !
Câu 1
: Khi phân tích một hidrocacbon thấy phần trăm khối lượng của hidro là 25% có công thức nào sau đây

A. CH4

B. C2H2

C. C2H4

D. C6H6

Câu 2: Chất cho khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy

A. Mg

B. CuCO3

C. CuO

D. Fe2O3

Câu 3: Chất X thế được với Cl2 (ánh sáng). Chất Y thế được Br2 (bột sắt, nhiệt độ). X, Y lần lượt là:

A. Benzen, etilen.

B. Metan, benzen.

C. Axetilen, metan

D. Axetilen, etilen.

Câu 4: Cho các chất: Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ và protein. Số chất thủy phân trong môi trường axit, có đun nhẹ (hoặc enzim ở nhiệt độ thường) đều tạo ra glucozơ là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 5: Chất tác dụng được với: Na, Na2O, NaOH, Na2CO3, NaHCO3 là

A. glucozơ.

B. rượu etylic

C. axit axetic

D. etyl axetat

Câu 6: Cho các chất: metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic. Số chất có liên kết đôi là

A. 1

B. 3

C. 2.

D. 4.

Câu 7: Dãy chất sau đây là polime:

A. Protein, PE, xenlulozơ, cao su.

B. Tinh bột, chất béo, poli (vinyl clorua)

C. Etyl axetat, Polietilen, tinh bột .

D. Chất béo, gluxit, protein, cao su buna

Câu 8: Có 3 lọ đựng dung dịch các chất: Axit axetic, glucozơ và saccarozơ đã mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt các chất là:

A. Dung dịch AgNO3/NH3 và natri.

B. Natri và dung dịch iot.

C. Quì tím và dung dịch AgNO3/NH3.

D. Dung dịch AgNO3/NH3 và H2SO4 (l)

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 46 gam rượu etylic trong không khí (oxi chiếm 20% thể tích không khí). Thể tích không khí đã dùng ở đktc là (C = 12, O = 16, H = 1)

A. 224 lít

B. 112 lít

C. 67,2 lít

D. 336 lít
 

minnyvtpt02

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng ba 2017
1,138
1,400
249
21
Ninh Bình
THPT NHO QUAN A
Các bạn khác cũng có thể cùng làm để nâng cao kiến thức của mình
 

Lù Nguyễn Thanh Thảo

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2017
82
51
46
21
Cần Thơ
Các bạn @Lù Nguyễn Thanh Thảo @kingsman(lht 2k2) @datnguyentan685@gmail.com @trangthao36544 ĐÂY LÀ ĐỀ HỮU CƠ MÀ CÁC BẠN YÊU CẦU !
Câu 1
: Khi phân tích một hidrocacbon thấy phần trăm khối lượng của hidro là 25% có công thức nào sau đây

A. CH4

B. C2H2

C. C2H4

D. C6H6

Câu 2: Chất cho khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy

A. Mg

B. CuCO3

C. CuO

D. Fe2O3

Câu 3: Chất X thế được với Cl2 (ánh sáng). Chất Y thế được Br2 (bột sắt, nhiệt độ). X, Y lần lượt là:

A. Benzen, etilen.

B. Metan, benzen.

C. Axetilen, metan

D. Axetilen, etilen.

Câu 4: Cho các chất: Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ và protein. Số chất thủy phân trong môi trường axit, có đun nhẹ (hoặc enzim ở nhiệt độ thường) đều tạo ra glucozơ là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 5: Chất tác dụng được với: Na, Na2O, NaOH, Na2CO3, NaHCO3 là

A. glucozơ.

B. rượu etylic

C. axit axetic

D. etyl axetat

Câu 6: Cho các chất: metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic. Số chất có liên kết đôi là

A. 1

B. 3

C. 2.

D. 4.

Câu 7: Dãy chất sau đây là polime:

A. Protein, PE, xenlulozơ, cao su.

B. Tinh bột, chất béo, poli (vinyl clorua)

C. Etyl axetat, Polietilen, tinh bột .

D. Chất béo, gluxit, protein, cao su buna

Câu 8: Có 3 lọ đựng dung dịch các chất: Axit axetic, glucozơ và saccarozơ đã mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt các chất là:

A. Dung dịch AgNO3/NH3 và natri.

B. Natri và dung dịch iot.

C. Quì tím và dung dịch AgNO3/NH3.

D. Dung dịch AgNO3/NH3 và H2SO4 (l)

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 46 gam rượu etylic trong không khí (oxi chiếm 20% thể tích không khí). Thể tích không khí đã dùng ở đktc là (C = 12, O = 16, H = 1)

A. 224 lít

B. 112 lít

C. 67,2 lít

D. 336 lít

1A 2B 3B 4A 5B 6D 7A 8A 9D
 
Top Bottom