Hóa 9 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT CHUYÊN HƯNG YÊN NĂM 2018 - 2019

donghieu1701

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng chín 2017
31
26
6
20
Hưng Yên
THCS Tiên Lữ

Attachments

  • IMG_1603.JPG
    IMG_1603.JPG
    1.2 MB · Đọc: 139
  • IMG_1602.JPG
    IMG_1602.JPG
    1.4 MB · Đọc: 132

NHOR

Cựu Mod Hóa
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
2,369
4,279
559
Quảng Trị
École Primaire Supérieure
xem nào
pán 2
,Vì CaOH2 + ,đạm =) ,Mất đạm, mất vôi
E là H2SO4 chăng??? FeS2 + O2 cũng ra
mới phán đoán sơ bộ
nhận biết được hết thì phải
đề này hay! Cảm ơn bạn, nếu chiều nay cô cho nghỉ chắc chắn cày! Chúc bạn đạt điểm cao và đậu chuyên nhé!!!! Goodluck! :)
bài giải ko quá khó
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
@donghieu1701
Câu V/2
X: CnHmO2 x mol có m = 41,12 g
Mol O2 = 2,52 và mol H2O = 1,68
Bảo toàn khối lượng => mCO2 = 41,12 + 32*2,52 - 30,24 = 91,52 => mol CO2 = 2,08
CnHmO2 + O2 --> CO2 + H2O
x-----------------2,52----2,08------1,68
Bảo toàn mol O : 2x + 2*2,52 = 2*2,08 + 1,68 => x = 0,4
=> mol X trong 10,28 g = 0,1
Phân tử lượng muối = R + 67 = 8,48/0,1 = 84,8 => R = 17,8
Vì 2 este có phân tử lượng hơn kém 14 và cho cùng 1 rượu => 2 muối liên tiếp là CH3COONa a mol và C2H5COONa b mol
Mol muối = mol este = mol NaOH = mol rượu = a + b = 0,1
m muối = 82a + 96b = 8,48 => a = 0,08 và b = 0,02
Bảo toàn khối lượng phản ứng thủy phân : m rượu = m este + mNaOH - m muối = 10,28 + 40*0,1 - 8,48 = 5,8
M rượu R-OH = R + 17 = 5,8/0,1 => R = 41 gốc C3H5
=> Este CH3-COO-C3H5 0,08 mol và C2H5-COO-C3H5 0,02 mol => %m este
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Câu IV/2
X gồm a, b là mol C2H2 , H2 => a + b = 0,6
mX = mB = 26a + 2b = 2*5*0,6 = 6 => a = 0,2 và b = 0,4
C2H2 + 2 H2 --> C2H6
x------------2x-----------x
C2H2 + H2 --> C2H4
y------------y-----------y
Mol B = 0,3 => mol H2 phản ứng = mol X - mol B => 2x + y = 0,6 - 0,3 = 0,3
=> mol H2 dư = 0,1
B gồm C2H2 dư 0,2-x-y , H2 dư 0,1 mol, C2H6 x mol và C2H4 y mol
=> và Z gồm C2H6 x mol và H2 dư 0,1 mol
Mol Z = x + 0,1 = 0,22 => x = 0,12 => y = 0,06
=> C2H4 0,06 mol và C2H2 dư 0,02 mol
mZ = 30x + 2y = 3,8
m bình Br2 tăng = m hydrocarbon trong B = mC2H4 + mC2H2 = 28*0,06 + 26*0,02 = 2,2

Cách khác :
X: C2H2 0,2 mol và H2 0,4 mol
=> mX = mB = 26*0,2 + 2*0,4 = 6
Mol B = 0,3 => mol H2 phản ứng = mol X - mol B = 0,6 - 0,3 = 0,3 => H2 dư 0,1 mol
B gồm C2H6-2k và Z ( C2H6 x mol + 0,1 mol H2)
Mol Z = x + 0,1 = 0,22 => x = 0,12
mZ = 30*0,12 + 2*0,1 = 3,8
m bình tăng = m hydrocarbon không no C2H6-2k = mB - mZ = 6 - 3,8 = 2,2
 

NHOR

Cựu Mod Hóa
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
2,369
4,279
559
Quảng Trị
École Primaire Supérieure
IMG20180525110406.jpgnhận biết
- dùng H2SO4 , nhỏ vào
BaCl2 tạo kt trắng
Na2CO3 có khí
- dùng Na2CO3
kết tủa trắng MgCl2
khí HCl
còn lại là NaCl
2.2
pt dễ rồi nhưng lưu ý
Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2
FeO + CO = Fe + CO2 (to) (to)
m kết tủa tổng = ... =) Bảo toàn nC = nCO + nCO2 (1) = nCO2(2) = nBaCO3 = 0,175 =) m = 2,1
Fe + CuSO4 = FeSO4=+ Cu
0,03 0,03 0,03
=) m B = 0,03.56 - 64.0,03 + 21,84
= 21,6
mFe3O4 - mB = 23,2-21,6 = 1,6 = mO bị lấy
=) nCO = nCO2tt = nO = 1,6/16=0,1
=) nCO2 (1) = nCO2 (2) - nCO2 tt = 0,175-0,1= 0,075
=) D có 0,1 CO và 0,075 mol CO2 nên d = ..... = 122/7 ( hơi lẻ) .... :D
 

dang khanh minh

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng năm 2017
106
64
69
19
Nghệ An
THPT Chuyên Phan Bội Châu
câu 4.1 dẫn hh khí vào dd Ca(OH)2 dư lọc lấy kết tủa là CaCO3 và hh khí gồm CH4,C2H4,C2H2
Ca(OH)2+CO2--->CaCO3+H2O
nhỏ từ từ đén dư dd H2SO4 loãng vào kết tủa thu đc ,thu lấy khí thoát ra là CO2
H2SO4+CaCO3--->CaSO4+CO2+H2O
hh khí còn lại dẫn vào dd AgNO3/NH3 dư lọc lấy kết tủa Ag2C2 và hh khí gồm C2H4 và CH4
C2H2+2AgNO3+2NH3--->Ag2C2+2NH4NO3
nhỏ từ từ đến dư dd HCl vào kết tủa bạc thu lấy khí thoát ra là C2H2
Ag2C2+2HCl--->2AgCl+C2H2
hh khí còn lại dẫn vào dd Br2 dư thu lấy khí thoát ra là CH4
C2H4+2Br2--->C2H4Br2
cho vào 1 ít kẽm viên lấy dư thu khí thoát ra là C2H4
C2H4Br2+Zn--->C2H4+ZnBr2
 

dang khanh minh

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng năm 2017
106
64
69
19
Nghệ An
THPT Chuyên Phan Bội Châu
câu 5.1
CaC2 + 2H2O ---> C2H2 + Ca(OH)2
C2H2 + H2 ---Pd/PbCO3,t0--> C2H4
C2H4 ---t0,P,xt--> P.E
C2H2 + HCl ----> CH2=CHCl
CH2=CHCl ---t0,P,xt--> PVC
2C2H2 --t0,xt--> CHnối ba-C-CH=CH2 ( vinyl axetilen)
CHnối ba-C-CH=CH2 + H2 ---Pd/PbCO3,t0--> CH2=CH-CH=CH2
CH2=CH-CH=CH2 ---t0,P,xt--> cao su Buna
 
Top Bottom