Đề thi thách đấu 11/2013

W

wind_9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn chọn đáp án và giải thích giùm mình nhé. Mình cảm ơn !

1.
Choose the best answer for the following sentence:
It’s not yet clear ...... of those will be chosen to go abroad.
Câu trả lời của bạn:
A. which
B. that
C. who
D. whom
2.
Chọn phương án có nghĩa tương đương với câu đã cho:
He didn’t realize who he was until later.
Câu trả lời của bạn:
A. Only later he realized who he was.
B. Only later did he realized who he was. (2)
C. (1) and (2) are correct.
D. Only later did he realize who he was. (1)

3.
Choose the best answer for the following sentence:
Why is Sarah late ? - I don’t know ....... be.
Câu trả lời của bạn:
A. that can the reason
B. what the reason can
C. for what reason can
D. what will the reason

4.
....... I have will be yours soon or later. Câu trả lời của bạn:
A. Whether
B. No matter what
C. That
D. Whatever

5.
Choose the best answer for the following sentence:
The man stood quite still, ........ his lips moved slightly.
Câu trả lời của bạn:
A. except for
B. except
C. except that
D. except what

6.
Chọn phương án có nghĩa tương đương với câu đã cho:
My brother used to walk to school with his friends.
Câu trả lời của bạn:
A. My brother is accustomed to walking to school with his friends.
B. My brother no longer walks to school with his friends.
C. My brother hated walking to school with his friends.
D. My brother doesn’t walk to school with his friends no longer.

7.
Chọn phương án có nghĩa tương đương với câu đã cho:
Shall we go out for dinner?
Câu trả lời của bạn:
A. I suggest go out for dinner.
B. How about going out for dinner?
C. What about go out for dinner?
D. All are correct.


8.
Choose the best answer for the following sentence:
Mother asked ........ .
Câu trả lời của bạn:
A. what wrong is with me
B. what’s wrong with me
C. what was wrong with me
D. what wrong was with me

9.
Choose the best answer for the following sentence:
He has come, but I didn’t know that ....... until yesterday.
Câu trả lời của bạn:
A. is coming
B. was coming
C. will come
D. wasn’t coming

10.
Choose the best answer for the following sentence:
........ I can’t understand is ........ he wants to change his mind.
Câu trả lời của bạn:
A. That/that
B. Which/what
C. What/why
D. What/that


Mình cảm ơn :)
 
Last edited by a moderator:
T

t_point

1.
Choose the best answer for the following sentence:
It’s not yet clear ...... of those will be chosen to go abroad

will be chosen to go abroad : được chọn đi du học => đại từ quan hệ thay thế cho người là chủ ngữ
=> C. who


2.
Chọn phương án có nghĩa tương đương với câu đã cho:
He didn’t realize who he was until later.

Only later đầu câu => đảo ngữ. Mà đảo did lên rồi thì không thể có realized như câu (2) nữa
=> D. Only later did he realize who he was. (1)

3.
Choose the best answer for the following sentence:
Why is Sarah late ? - I don’t know ....... be.

=> B. what the reason can
Dịch thấy hợp :D" Tôi không biết lí do có thể là gì"


4.
....... I have will be yours soon or later. Câu trả lời của bạn:

=>D. Whatever. Câu này cũng dịch " Sớm hay muộn thì bất cứ thứ gì của anh cũng sẽ là của em"

5.
Choose the best answer for the following sentence:
The man stood quite still, ........ his lips moved slightly.

=>C. except that
except / except for đằng sau thường cộng với 1 danh từ, except that + mệnh đề


6.
Chọn phương án có nghĩa tương đương với câu đã cho:
My brother used to walk to school with his friends.

used to do st: đã từng làm gì trong quá khứ, giờ không còn nữa
=>B. My brother no longer walks to school with his friends.


7.
Chọn phương án có nghĩa tương đương với câu đã cho:
Shall we go out for dinner?

=>B. How about going out for dinner?

Suggest + doing st , what about + doing st => chí có B đúng thôi


8.
Choose the best answer for the following sentence:
Mother asked ........ .

=> C. what was wrong with me
Cái này là chuyển câu hỏi trực tiếp sang gián tiếp, trực tiếp câu hỏi là What is wrong...? -> gián tiếp lùi thì What was wrong...

9.
Choose the best answer for the following sentence:
He has come, but I didn’t know that ....... until yesterday.
10.
Choose the best answer for the following sentence:
........ I can’t understand is ........ he wants to change his mind.

Hồi đó làm tớ sai 2 câu này :|
 
D

dracula12

8.
Choose the best answer for the following sentence:
Mother asked ........ .
Câu trả lời của bạn:
A. what wrong is with me
B. what’s wrong with me
C. what was wrong with me
D. what wrong was with me

9.
Choose the best answer for the following sentence:
He has come, but I didn’t know that ....... until yesterday.
Câu trả lời của bạn:
A. is coming
B. was coming
C. will come
D. wasn’t coming

10.
Choose the best answer for the following sentence:
........ I can’t understand is ........ he wants to change his mind.
Câu trả lời của bạn:
A. That/that
B. Which/what
C. What/why
D. What/that


8.
Choose the best answer for the following sentence:
Mother asked ........ .

=> C. what was wrong with me
Cái này là chuyển câu hỏi trực tiếp sang gián tiếp, trực tiếp câu hỏi là What is wrong...? -> gián tiếp lùi thì What was wrong...


Câu này chị thấy chả có đáp án nào đúng cả ý. Câu hỏi thì chuyển qua gián tiếp thì đâu còn dạng câu hỏi nữa đâu nhỉ :-?.


9. A. is coming

>> "that" sự việc có kế hoạch là sẽ diễn ra.

10. C : What / Why

:D.
 
T

t_point

Câu này chị thấy chả có đáp án nào đúng cả ý. Câu hỏi thì chuyển qua gián tiếp thì đâu còn dạng câu hỏi nữa đâu nhỉ .

Mother asked what was wrong with me

What là chủ ngữ , was là tobe, tính từ wrong, nó không còn là câu hỏi rồi mà chị :)


9. A. is coming
>> "that" sự việc có kế hoạch là sẽ diễn ra.

Có I didn't know nên em nghĩ đằng sau sẽ là quá khứ was coming/ wasn't coming. Em đã khoanh D và đã sai => đáp án có thể là B. Not sure :D


Hôm làm đề này, em đã khoanh C và đã sai nữa :(
 
D

dracula12

Mother asked what was wrong with me

What là chủ ngữ , was là tobe, tính từ wrong, nó không còn là câu hỏi rồi mà chị :)


Ồ =.= Ra thế =.=Có I didn't know nên em nghĩ đằng sau sẽ là quá khứ was coming/ wasn't coming. Em đã khoanh D và đã sai => đáp án có thể là B. Not sure :D


Cái câu này:
He has come, but I didn’t know that ....... until yesterday.


Chị thấy cái việc ông đó biết việc "he" đến là hôm qua >> chia quá khứ.
Cái vế "he has come" đó nó là "hiện tại ông đó đã đến và đang ở lại cái chỗ nào đó chả biết (bờ bụi cũng nên ^^) thì nó hỗ trợ vế sau ý (chị nói rườm rà kinh).

Tóm lại, đại loại là vì việc ông đó biết tin ông kia sẽ đến (đã có dự định từ trước) nên chị nghĩ "is coming" hợp, ko biết đáp án sao =.=

Ngữ pháp với thực tế xa vời nhau quá, ngồi nói với ông Tây chẳng lẽ ngồi nghĩ là mình sẽ chia thì này thì kia cho đúng =.=, nghĩ ra thì họ cũng lặn mất tăm rồi =.=
 
Top Bottom