Sử 11 Đề thi Olympic 30/4 của hệ chuyên lớp 11 trường Lê Hồng Phong Tp. Hồ Chí Minh

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Thái Minh Quân, 6 Tháng tư 2019.

Lượt xem: 182

 1. Thái Minh Quân

  Thái Minh Quân Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử Thành viên

  Bài viết:
  3,309
  Điểm thành tích:
  561
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Nguyễn Hiền
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Câu 1. Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp cuối TK XVIII với những chính sách của chính quyền Giacôbanh đã đập tan chế độ phong kiến và còn là nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nề chuyên chính này. Rút ra bài học kinh nghiệm từ hiện tượng lịch sử này.
  Câu 2. Vì sao năm 1917,nước Nga diễn ra 2 cuộc cách mạng: cách mạng T2 và cách mạng T10. Ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam.
  Câu 3. Nội dung chủ yếu (Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội) của các đề nghị cải cách cuối TK XIX. Vì sao các đề nghị cải cách lại không thực hiện được.
  Câu 4. So sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế trên các tiêu chí: thời gian, lãnh đạo, mục tiêu, quy mô, kết quả và ý nghĩa lịch sử
  Câu 5. Phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan trong việc Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước.
   
 2. thuyaf1

  thuyaf1 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  104
  Điểm thành tích:
  26
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  trường trung học cơ sở lương tấn thịnh

  câu 1 : thời kì chuyên chính gia cô banh là đỉnh cao của CM tư sản pháp vì :
  + từ khi có chuyên chính dân chủ gia cô banh CM pháp chuyển sang giai đoạn cao nhất "chuyên chính dân chủ cách mạng".
  +chính quyền gia cô banh thi hành nhiều chính sách chống thù trong giặc ngoài . thi hành quyền tự do dân chủ xóa bỏ pk
  + thông qua hiến pháp tiến bộ 6/ 1973
  + thi hành chính sách tổng động viên cả nước nhằm xây dựng quân đội qui củ chặt chẽ
  + dập tắt nhiều cuộc bạo loạn

  câu 2 :
  - Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế (Nga hoàng) và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
  ⟹ Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.
  - Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời). Thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô Viết, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  ⟹ Cách mạng tháng Mười bùng nổ (24-10-1917)
  -Cách mạng tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam
  Đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đều bị thất bại vì không có đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, sau gần 10 năm bôn ba tìm con đường cứu nước đã tiếp thu được ánh sáng của Cách mạng tháng Mười. Tháng 7-1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc sớm nắm bắt được cốt lõi trong tư tưởng của Lênin: vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Người khẳng định rằng, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Đó là con đường gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với xu thế thời đại.
  Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), Đảng đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
  Cách mạng tháng Mười Nga khởi đầu sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam
  Cách mạng tháng Mười Nga đã cổ vũ nhân dân ta đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Cũng từ đó, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Liên Xô không ngừng củng cố và phát triển.
  Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn, hiệu quả về nhiều mặt, nhất là trong lĩnh vực củng cố quốc phòng - an ninh của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô, đó là một nhân tố quốc tế không thể thiếu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.
  Những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Cách mạng tháng Mười Nga về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản; về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; về thiết lập và củng cố khối liên minh công nông; về phương pháp bạo lực cách mạng; về xây dựng Nhà nước chuyên chính vô sản…đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, đưa lại những thành công lớn trong quá trình bảo vệ, xây dựng đất nước.

  câu 3 : nội dung có trong sgk 8 bạn tự tìm hiểu nha :)
  - các đề nghị cải cách k thực hiện dc vì :
  + các đề nghị còn lẻ tẻ , chưa giải quyết dc 2 mâu thuẫn chủ yếu của nhân dân dó là địa chủ pk với nông dân , thực dân pháp và nhân dân
  + triều đình nhà nguyễn bảo thủ , lỗi thời k chấp nhận các đề nghị cải cách .
   
  Last edited by a moderator: 7 Tháng tư 2019
 3. thuyaf1

  thuyaf1 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  104
  Điểm thành tích:
  26
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  trường trung học cơ sở lương tấn thịnh

  nội dungkhởi nghĩa yên thếphong trào cần vương
  mục đíchChống lại chính sách bình định của Pháp, bảo vệ cuộc sống của mình.
  Đánh Pháp giành lại độc lập, khôi phục lại chế độ phong kiến.

  thời gian tồn tạiDiễn ra trong 30 năm (1884 - 1913), trong cả thời kì Pháp bình định và tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất
  Diễn ra trong 10 năm (1885 - 1896), trong thời kì Pháp bình định Việt Nam.

  lãnh đạonông dânvăn thân , sĩ phu yêu nước
  qui môcác tỉnh trung và bắc kìChủ yếu ở Yên Thế (Bắc Giang) và một số tỉnh Bắc Kì.

  kết quảthất bạithất bại
  ý nghĩathể hiện tinh thần yêu nước chống thực dân pháp ở nông dân . góp phần làm chậm quá trình bình định của phápthể hiện tinh thần yêu nước , kiển quyết đấu giặc ngoại xâm của dân tộc ta
   
 4. thuyaf1

  thuyaf1 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  104
  Điểm thành tích:
  26
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  trường trung học cơ sở lương tấn thịnh

  câu 5 : Lí do:
  – Chưa có đường lối đúng đắn, có thể nói phong trào cách mạng Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước, hoàn cảnh đó đã thúc đẩy những người Việt Nam yêu nước tìm 1 con đường cứu nước mới, giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp
  – Người ko tán thành với quan điểm cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đó là dựa vào Nhật và Pháp để giải phóng dân tộc. ( Vì PBC thì muốn dựa vào quân sự của Nhật, nhưng cuối cùng lại ko đc sự giúp đỡ của Nhật, còn Phan Châu Trinh thì muốn dựa vào Pháp để “Khai dân trí, chấn chân khí, hậu dân sinh” làm cho nước nhà ta phát triển sau đó rồi hất cẳng Pháp)
  – Ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga và Lê Nin
  – Bác muốn sang nước ngoài để học hỏi và để tìm hiểu thật rõ kẻ thù của mình để về nước giúp dân tộc. Bởi Bác quan niệm muốn chiến thắng được kẻ thù thì phải hiểu thật rõ về kẻ thù của mình.
  – Bác có 1 tấm lòng nồng nàn yêu nước, yêu nước, thương dân
   
 5. thuyaf1

  thuyaf1 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  104
  Điểm thành tích:
  26
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  trường trung học cơ sở lương tấn thịnh

  chúc bạn học tốt :rongcon27 .................:rongcon28
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->