đề thi hsg tp hn 2014

P

phuong0210

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp A gồm Na,Al,Fe chia thành 3 phần bằng nhau
Phần 1 tác dụng với H2O dư được 19,6 g chất rắn B1
Phần 2 thêm 50% lượng Al ban đầu, tác dụng với H2O dư được 20,68 g chất rắn B2
Phần 3 thêm 75% lượng Al ban đầu, tác dụng với H2O dư được 21,76 g chất rắn B3
a) tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A
b) đem 1 phần B1 đốt trong không khí được 9,6 g chất rắn D gồm 4 chất. cho toàn bộ D tác dụng với 600 ml HNO3 1M thu được dung dịch E chứa m g muối nitrat và V l NO (đktc) là sản phẩm duy nhất. cho toàn bộ E tác dụng vơi dung dịch 350 ml NaOH 1M được 10,7 g chất kết tủa. tìm m và v
c)cho toàn bộ B2 tác dụng dung dịch Cu(NO3)2 và H2SO4, đun nóng, được B4 chứa b g muối, thoát ra 2,24l (đktc) hỗn hợp B5 gồm 2 khí không màu trong đó có NO. Tỉ khối B5/H2= 5,2 và 10,04 g hh kim loại trong đó kim loại có tính khử mạnh hơn chiếm 80,88% khối lượng. tìm b
 
Top Bottom