Hóa 12 Đề thi hsg tỉnh Khánh Hòa 2022-2023

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,819
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
  • Like
Reactions: The Ris

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
View attachment 222419
Một câu trong đề thi hsg hóa thpt tỉnh Khánh Hòa vừa thi, mọi người thử sức ạ =)).
P/s: đề này tự luận, yêu cầu trình bày biện luận chặt chẽ
Trung Ngo

A: oxit M a mol, oxit R b mol
A1 + H2SO4 còn 1 kim loại không tan => A1 có R là kim loại sau H và k mol oxit RnOm phản ứng với CO
RnOm + m CO -> nR + m CO2
k--------------------------nk------mk
=> khối lượng R = Rnk = 1,568 (1)
A2: CO và CO2
Mol CO2 = mol O phản ứng = mol kết tủa = mk = 4,8265/197 = 0,0245. (2)
Từ (1)/(2) => R = 64m/n => n = m = 1 và R = 64 là Cu và k = 0,0245
A1 + H2SO4 không có khí bay ra
=> A1 có 1 oxit kim loại mạnh không phản ứng là M2Oy a mol,
=> A1 gồm: M2Oy a mol, Cu k mol và có thể có CuO dư b-k mol
Mol H2SO4 = mol O trong A1 = ay + b - k = 43,75*0,196/98 = 0,0875 => ay + b = 0,112. (3)
A gồm M2Oy a mol, CuO b mol
m kim loại trong A = 2Ma + 64b = 5,855 - 16*0,112 = 4,063. (4)

A + HCl -> muối A4 gồm MCly 2a mol và muối CuCl2 b mol có cùng %C => hai muối có khối lượng bằng nhau
Mol Cl- = 2(ya + b) = 0,224 => mA4 = m kim loại + mCl- = 4,063 + 35,5*0,224 = 12,015 => m mỗi muối = 6,0075
Mol CuCl2 = b = 6,0075/135 = 0,0445
(3) => ya = 0,0675
(4) => 2Ma = 4,063 - 64b = 1,215
=> Ma = 0,6075 => M = 9y => y = 3 và M = 27 là Al => a = 0,0225
A1 gồm: Al2O3 0,0225 mol và CuO 0,02 mol
Dd A3: Al2(SO4)3 0,0225 mol và CúSO4 0,02
mAl2(SO4)3 = 342*0,0225 = 7,695
mCuSO4 = 160*0,02 = 3,2
m dd A3 = mA + m ddH2SO - mCu = 5,855 + 43,75 - 1,568 = 48,037
=> %C các chất
 
Top Bottom