Đề thi Hóa 9

Hạ Mộcc

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
333
737
109
Vĩnh Phúc
Last edited:

Thái Vĩnh Đạt

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng tám 2017
592
263
134
19
Phú Yên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đề thi HSG Hóa 9 cấp huyện lần 1:
Cùng làm nhé
:pView attachment 27703
Bài 1:
1)[tex]A:Na;B:Cl_2;C:H_2;D:H_2O;X:NaCl;Y:HCl[/tex]
PTHH:
[tex]2Na+Cl_2\overset{t^{o}}{\rightarrow}2NaCl[/tex]
[tex]NaCl+H_2O\overset{dpdd}{\rightarrow}NaOH+Cl_2+H_2[/tex]
[tex]H_2+Cl_2\overset{t^{o}}{\rightarrow}2HCl[/tex]
[tex]HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O[/tex]
2)
-Trích ra các mẫu thử cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự tương ứng.
-Lần lượt cho một mẫu thử tác dụng với hai mẫu thử còn lại, ta có kết quả như bảng sau:
--------​
[tex]HCl[/tex]​
[tex]NaCl[/tex]​
[tex]Ba(OH)_2[/tex]​
[tex]Na_2CO_3[/tex]​
[tex]H_2SO_4[/tex]​
[tex]HCl[/tex]​
x​
x​
pứ​
có khí k màu thoát ra​
có khí vàng lục nhạt thoát ra​
[tex]NaCl[/tex]​
x​
x​
x​
x​
x​
[tex]Ba(OH)_2[/tex]​
pứ​
x​
x​
kết tủa trắng​
kết tủa trắng​
[tex]Na_2CO_3[/tex]​
có khí k màu thoát ra​
x​
kết tủa trắng​
x​
có khí k màu thoát ra​
[tex]H_2SO_4[/tex]​
có khí vàng lục nhạt thoát ra​
x​
kết tủa trắng​
có khí k màu thoát ra​
x​
[TBODY] [/TBODY]
Dựa vào bảng trên, ta thấy ống nghiệm nào k có hiện tượng gì là [tex]NaCl[/tex], chỉ có kết tủa trắng là [tex]Ba(OH)_2[/tex], chỉ có khí thoát ra là HCl, có kết tủa trắng và khí k màu thoát ra là [tex]Na_2CO_3[/tex],có kết tủa trắng, khí k màu và khí vàng lục nhạt thoát ra là [tex]H_2SO_4[/tex]
 
Last edited:

Thái Vĩnh Đạt

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng tám 2017
592
263
134
19
Phú Yên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đề thi HSG Hóa 9 cấp huyện lần 1:
Cùng làm nhé
:pView attachment 27703
.3)Gọi M là khối lượng mol của X
[tex]n_{Al}=\frac{3,78}{27}=0,14(mol)[/tex]
Al + XCl3 -->AlCl3 + X
0,14--0,14----0,14
[tex]m_{AlCl_3}=0,14.133,5=18,69(g)[/tex]
Theo đề bài,ta có [tex]m_{XCl_3}=18,69+4,06=22,75(g)[/tex]
Al+ XCl3 --> AlCl3 + X
---M+106,5(g)--133,5(g)
--22,75(g)-------18,69(g)
=>18,69(M+106,5)=22,75.133,5
=>M=56(sắt)
Vậy CTHH của muối clorua là [tex]FeCl_3[/tex]
 
  • Like
Reactions: NHOR

Gà Con Nhỏ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
848
734
154
20
Hà Tĩnh
THCS ĐAN TRƯỜNG HỘI
Đề thi HSG Hóa 9 cấp huyện lần 1:
Cùng làm nhé
:pView attachment 27703
Bài 5
MCO3-----> MO + CO2
TH1: Ba(OH)2 hết
CO2 + Ba(OH)2=> BaCO3 + H2O
0,15<-----0,15------->0,15
CO2 + BaCO3 + H2O=> Ba(HCO3)2
0,05<------0,05
n CO2= 0,2mol
=> n MCO3=0,2mol
=> M MCO3=100g=> M là Ca
TH2: Ba(OH)2 dư
CO2 + Ba(OH)2=> BaCO3 + H2O
0,1<-----------------------0,1
=> n MCO3=0,1mol
=> M MCO3=200g=> M = 140
 
  • Like
Reactions: NHOR

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
3)Gọi M là khối lượng mol của X
nAl=3,7827=0,14(mol)nAl=3,7827=0,14(mol)n_{Al}=\frac{3,78}{27}=0,14(mol)
Al + XCl3 -->AlCl3 + X
0,14--0,14----0,14
mAlCl3=0,14.133,5=18,69(g)mAlCl3=0,14.133,5=18,69(g)m_{AlCl_3}=0,14.133,5=18,69(g)
Theo đề bài,ta có mXCl3=18,69+4,06=22,75(g)mXCl3=18,69+4,06=22,75(g)m_{XCl_3}=18,69+4,06=22,75(g)
Al+ XCl3 --> AlCl3 + X
---M+106,5(g)--133,5(g)
--22,75(g)-------18,69(g)
=>18,69(M+106,5)=22,75.133,5
=>M=56(sắt)
Vậy CTHH của muối clorua là FeCl3

Giải đúng, nhưng dài quá


Mol Al = 3,78/27 = 0,14
Al + XCl3 -> AlCl3 + X
0,14....0,14.......0,14
m chất tan giảm = 0,14(X - 27) = 4,06 => X = 56
=> muối FeCl3
 
Top Bottom