Sử 7 Đề thi HKI

O

o0okitteno0o

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

haizz, sắp thi học kì I rùi, mình có vài câu hỏi post lên mấy bạn làm thử nha
I.Trắc nghiệm:
1.sự phân biệt đẳng cấp rất nghiệt ngã là nội dung của đạo nào?
a.hin-đu b.đạo Phật c.đạo Hồi d.đạo Thiên chúa
2.nc nào đi tiên phong trong quá trình phát triển địa lí?
a.Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha b.Anh vs Pháp
c.Ý vs Nga d.Hà Lan vs Đan Mạch
3.trung tâm của thủ công nghiệp và thương nghiệp lớn nhất thời Lý là:
a.Hội An b.Phố Hiến c.Thăng Long d.Thiên Trường
4.Thời Đinh-Tiền Lê, nhà sư đc trọng dụng vì:
a.nhà sư thuộc tầng lớp thống trị b.nhà sư truyền bá đạo Phật
c.nhà sư là ng` có học vị, giỏi chữ Hán d.cả 3 câu trên đều đúng
5.Văn Miếu đc xây dựng năm nào?
a.1054 b.1070 c.1075 d.1076
6.ai đc coi là anh hùng dân tộc, nhà quân sự tài giỏi nhất của thời Trần?
a.Trần Thủ Độ b.Trần Quốc Tuấn c.Trần Quốc Toản d.Trần Nhật Hiệu
7.đặc điểm của chế độ phong kiến thời Trần:
a.phong kiến tập quyền b.dân chủ bình đẳng c.quân chủ, quý tộc d.quân chủ lập hiến
8.bộ chính sử đầu tiên có giá trị của nc ta là:
a.Đại Nam thực lục b.lịch chiều hiến chương loại chí
c.khâm địch Việt sử ko dám cương mục d.Đại Việt sử kí
9.Biện pháp cải cách nào của Hồ Quý Ly chưa phù hợp vs thực tế
a.chính sách hạn nô b.phát hành tiền giấy
c.chính sách hạn quyền d.quy định lại nhiệm vụ của các quan
10.Quân Minh xâm lược nc ta năm nào?
a.1406 b.1460 c.1400
11.ai là tướng chỉ huy quân Minh xâm lược nc ta?
a.Liễu Thăng b.Ô Mã Nhi c.Trương Phụ d.Đồng Phát
II.TỰ LUẬN
1.Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí? tác dụng của các cuộc phát kiến địa lí là gì?
2.Hãy cho biết tình hình chính trị thời Ngô
3.Nêu các chính sách cai trị của nhà Minh đối vs nhân dân ta?
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
I.Trắc nghiệm:
1.sự phân biệt đẳng cấp rất nghiệt ngã là nội dung của đạo nào?
a.hin-đu b.đạo Phật c.đạo Hồi d.đạo Thiên chúa
2.nc nào đi tiên phong trong quá trình phát triển địa lí?
a.Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha b.Anh vs Pháp
c.Ý vs Nga d.Hà Lan vs Đan Mạch
3.trung tâm của thủ công nghiệp và thương nghiệp lớn nhất thời Lý là:
a.Hội An b.Phố Hiến c.Thăng Long d.Thiên Trường
4.Thời Đinh-Tiền Lê, nhà sư đc trọng dụng vì:
a.nhà sư thuộc tầng lớp thống trị b.nhà sư truyền bá đạo Phật
c.nhà sư là ng` có học vị, giỏi chữ Hán d.cả 3 câu trên đều đúng
5.Văn Miếu đc xây dựng năm nào?
a.1054 b.1070 c.1075 d.1076
6.ai đc coi là anh hùng dân tộc, nhà quân sự tài giỏi nhất của thời Trần?
a.Trần Thủ Độ b.Trần Quốc Tuấn c.Trần Quốc Toản d.Trần Nhật Hiệu
7.đặc điểm của chế độ phong kiến thời Trần:
a.phong kiến tập quyền b.dân chủ bình đẳng c.quân chủ, quý tộc d.quân chủ lập hiến
8.bộ chính sử đầu tiên có giá trị của nc ta là:
a.Đại Nam thực lục b.lịch chiều hiến chương loại chí
c.khâm địch Việt sử ko dám cương mục d.Đại Việt sử kí
9.Biện pháp cải cách nào của Hồ Quý Ly chưa phù hợp vs thực tế
a.chính sách hạn nô b.phát hành tiền giấy
c.chính sách hạn quyền d.quy định lại nhiệm vụ của các quan
10.Quân Minh xâm lược nc ta năm nào?
a.1406 b.1460 c.1400
11.ai là tướng chỉ huy quân Minh xâm lược nc ta?
a.Liễu Thăng b.Ô Mã Nhi c.Trương Phụ d.Đồng Phát
 
 • Like
Reactions: anbinhf

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,482
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
I. Trắc nghiệm
2. a.
3. c.
5. b.
6. b.
7. a.
8. d.
10. a.
11. c.
II. Tự luận
1.
- Nguyên nhân: do yêu cầu phát triển của sản xuất nên các thương nhân ở châu Âu cần rất nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới.
- Tác dụng:
 • Thúc đẩy thương nghiệp ở châu Âu phát triển.
 • Đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những nguyên liệu quý giá, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ.
 • Tìm ra những vùng đất mới mênh mông ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ.
2.
- Ngô Quyền bỏ chức tiết độ sứ, thiết lập triều đình mới ở Trung ương.
- Vua đứng đầu triều đình quyết định mọi việc chính trị, ngoại giao, quân sự.
- Đặt ra các chức quan văn, võ, quy định lễ nghi trong triều, màu sắc trang phục quan lại các cấp.
- Ở địa phương, các tướng có công coi giữ các châu quan trọng.

3.
- Chính trị:
 • Thiết lập chính quyền thống trị trên khắp nước ta.
 • Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi tên nước ta thành quận Giao Chỉ, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc.
- Kinh tế:
 • Nhà Minh đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nề, bắt phụ nữ, những người giỏi của nước ta mang về Trung Quốc.
 • Ra sức bóc lột nhân dân ta một cách tàn bạo.
- Văn hoá:
 • Thực hiện chính sách đồng hóa nhân dân ta về văn hóa.
 • Bắt nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán.
 • Tiêu hủy phần lớn sách quý của nước ta và mang về Trung Quốc những sách có giá trị.
 
Top Bottom