Đề thi chọn đội tuyển 2014-2015

S

songtoan183@gmail.com

C

congchuaanhsang

Gọi 2 cạnh của hình chữ nhật là a và b (a,b>0)

Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với:

$a+b \ge \dfrac{8ab}{ab+a+b+1}$

\Leftrightarrow $(ab+1)(a+b)+(a+b)^2 \ge 8ab$

Theo AM-GM ta có:

$(a+b)(ab+1) \ge 2\sqrt{ab}.2\sqrt{ab}=4ab$

$(a+b)^2 \ge 4ab$

Cộng từng vế có ngay đpcm

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a=b=1$
 
T

tuvuthanhthuy

s

làm giúp mk vs a/ Hãy chỉ ra 2 số nguyên dương khác nhau x và y nào đó sao cho xy + x và xy + y đều là bình phương của 2 số nguyên dương khác nhau. b/ Có hay không 2 số nguyên dương khác nhau x và y trong khoảng (998; 1994) sao cho xy + x và xy + y đều là bình phương của 2 số nguyên dương khác nhau.
 
Q

quynhphamdq

a/ Hãy chỉ ra 2 số nguyên dương khác nhau x và y nào đó sao cho xy + x và xy + y đều là bình phương

a)Với x=1, y=8 thì xy+x=9=3^2, và xy+y=14=4^2 .
 
Top Bottom