Đề luyện thi

Thảo luận trong 'Môn TIẾNG ANH' bắt đầu bởi bluesky_hvt, 7 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 10,093

 1. bluesky_hvt

  bluesky_hvt Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Mấy câu gặp trong cái đề của hocmai t làm sai mà chả bít đáp án nào đúng vì ko hiện đáp án đúng mà, mọi người chữa giùm t nhá! cảm ơn mọi người!


  It isn’t that woman’s turn. Don’t let her push __________.
  A. in
  B. up
  C. into
  D. through

  People convicted of murder in Britain are no longer _____________ to death.
  A. sent
  B. sentenced
  C. judged
  D. punished

  I rarely buy hardback book - they are so expensive. I always wait till they come ______ in paperback.
  A. off
  B. down
  C. up
  D. out

  It was _____________ that we went camping in the mountains last weekend.
  A. nice weather so
  B. so nice a weather
  C. too nice weather
  D. such nice weather

  Because the residents had worked so diligent to renovate the old building, the manager had a party.
  A. had worked
  B. Because
  C. diligent
  D. to renovate

  She went__________ a bird’s flu; fortunately the doctors saved her life.
  A. down with
  B. over
  C. through
  D. in for

  Tom won’t buy that old car because it has too much __________on it.
  A. wear and tear
  B. ups and downs
  C. odds and ends
  D. white lie

  She tried to set __________ a few minutes each day for her exercises.
  A. down
  B. about
  C. aside
  D. in

  Her mother asked her to __________ the table for the evening meal.
  A. put out
  B. lay
  C. place
  D. serve

  We heard her __________ in agony as she dropped the saucepan on her toe.
  A. cry out
  B. boil over
  C. let off
  D. ring out

  Judy decided to wait until after she had taken her exams before having her wisdom teeth pull.
  A. had taken
  B. having
  C. pull
  D. to wait

  mọi người giải thích cho t mí nha!;)
   
 2. It isn’t that woman’s turn. Don’t let her push __________.
  A. in
  B. up
  C. into
  D. through

  People convicted of murder in Britain are no longer _____________ to death.
  A. sent
  B. sentenced
  C. judged
  D. punished

  I rarely buy hardback book - they are so expensive. I always wait till they come ______ in paperback.
  A. off
  B. down
  C. up
  D. out

  It was _____________ that we went camping in the mountains last weekend.
  A. nice weather so
  B. so nice a weather
  C. too nice weather
  D. such nice weather

  Because the residents had worked so diligent to renovate the old building, the manager had a party.
  A. had worked
  B. Because
  C. diligent
  D. to renovate

  She went__________ a bird’s flu; fortunately the doctors saved her life.
  A. down with
  B. over
  C. through
  D. in for

  Tom won’t buy that old car because it has too much __________on it.
  A. wear and tear
  B. ups and downs
  C. odds and ends
  D. white lie

  She tried to set __________ a few minutes each day for her exercises.
  A. down
  B. about
  C. aside
  D. in

  Her mother asked her to __________ the table for the evening meal.
  A. put out
  B. lay
  C. place
  D. serve

  We heard her __________ in agony as she dropped the saucepan on her toe.
  A. cry out
  B. boil over
  C. let off
  D. ring out

  Judy decided to wait until after she had taken her exams before having her wisdom teeth pull.
  A. had taken
  B. having
  C. pull
  D. to wait
   
 3. bluesky_hvt

  bluesky_hvt Guest

  giải thích rõ giùm mình nữa!

  nhưng câu nè nè lúc làm t cũng chọn A mà lại bị sao là sao? :(
  Because the residents had worked so diligent to renovate the old building, the manager had a party.
  A. had worked
  B. Because
  C. diligent
  D. to renovate
   
 4. Trông khó nhằn há. Làm thử vài cái + thử viết mấy cái explanation bâng quơ vậy :(


  It isn’t that woman’s turn. Don’t let her push __________.
  A. in
  B. up
  C. into
  D. through


  push in = cut in : chèn hàng.
  Cô nè có lẽ đang đi mua gì đó mà phải xếp hàng, muốn nhanh nên chạy từ dưới cuối xí chỗ trên đầu. Mấy thằng đứng trên sợ mất chỗ nên " Chưa đến lượt bà chằn đó đâu. Đừng để cô ta chèn ngang hàng (push in) như thế.
  Push into thì "doesnt exist", put up và put thru thì không thể khiến câu make sense được.


  People convicted of murder in Britain are no longer _____________ to death.
  A. sent
  B. sentenced
  C. judged
  D. punished

  sentence to death : tù chung thân

  I rarely buy hardback book - they are so expensive. I always wait till they come ______ in paperback.
  A. off
  B. down
  C. up
  D. out

  hardback book là sách bìa cứng, paperback là sách bìa mềm, come out là "to be published/ produced : xuất bản)
  Câu này tạm dịch : Tôi hiếm khi mua sách bìa cứng vì nó đắt, tôi đợi đến khi họ xuất bản sách bìa mềm :D )


  come off có nhiều nghĩa . Hai nghĩa khá phổ biến là "thành công" (succeed) và "có thể tháo gỡ ra được (able to be removed)
  Come down với come up nhiều nghĩa quá nên em không thích nói ra đây :(


  It was _____________ that we went camping in the mountains last weekend.
  A. nice weather so
  B. so nice a weather
  C. too nice weather
  D. such nice weather  câu nè áp dụng form such....that thôi


  Because the residents had worked so diligent to renovate the old building, the manager had a party.
  A. had worked
  B. Because
  C. diligent
  D. to renovate


  Câu tìm lỗi sai này thì mang họ hàng nhà kính biếu.
  Diligent đứng sau một động từ, nó phải chuyển dạng thành một adverb để phục vụ việc bổ ngữ cho động tù đứng trước nó.  She went__________ a bird’s flu; fortunately the doctors saved her life.
  A. down with
  B. over
  C. through
  D. in for


  go down with + disease : be come ill/ sick because of something.

  went down with a bird's flu : bị ốm vì cúm gà :((


  Tom won’t buy that old car because it has too much __________on it.
  A. wear and tear
  B. ups and downs
  C. odds and ends
  D. white lie


  Câu nè có lẽ là A.

  wear and tear = damage to sth
  ups and downs : the mixture of bad things and good things. ( lúc thăng lúc trầm )
  odds and ends : mấy cái nhỏ nhặt.
  white lie : lời nói dối trắng trợn :p Đùa đấy 8-} white lie là những lời nói dối không có hại đến ai. :p
  She tried to set __________ a few minutes each day for her exercises.
  A. down
  B. about
  C. aside
  D. in


  set aside chăng = tiết kiệm :-?


  Her mother asked her to __________ the table for the evening meal.
  A. put out
  B. lay
  C. place
  D. serve


  lay the table = set the table : dọn bàn ăn, chuẩn bị bàn ăn


  We heard her __________ in agony as she dropped the saucepan on her toe.
  A. cry out
  B. boil over
  C. let off
  D. ring out

  cry out in fear or pain : hét lên vì đau quá, agony có thể hiểu là đau thể chất, đau chân vì bị cái chảo rơi vào >.<)

  Judy decided to wait until after she had taken her exams before having her wisdom teeth pull.
  A. had taken
  B. having
  C. pull
  D. to wait


  Câu nè cũng là một câu có đề chữ kính tặng viết hoa ở dưới.
  pull sẽ chuyển là pulled. Không cần biết nghĩa, chỉ cần biết trên đời nè có cái form "have sth done" là có thể làm được câu nè.


  Just some thought on the surface, you can take it as your reference ( There are sure to be some problems but I'm not in charge of 'em :p ) Hope this help.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY