Toán Đề kiểm tra học kì 1 (2016 - 2017) Lê Anh Xuân

Suga Min Yoongi

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tư 2017
120
35
36
18
DAEGU, HÀN QUỐC
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Phân tích thành nhân tử:
a) [tex]4x^{2}-2x[/tex]
b) [tex]9x^{2}-y^{2}+2y-1[/tex]

2. Tìm x, biết:
a) x(x-3)-4x+12=0
b) [tex]2x^{2}-x-6=0[/tex]

3. Thực hiện phép tính:
[tex]\frac{x^{2}}{2x+6}+\frac{6x+9}{2x+6}[/tex]
[tex]\frac{x+1}{x-2}+\frac{2}{x+2}-\frac{x^{2}+8}{x^{2}-4}[/tex]

4. Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB<AC) có trung tuyến AM. Từ M kẻ đường thẳng ME và MF lần lượt song song AC, AB. ( E thuộc AB, F thuộc AC).
a) Cm: Tứ giác AEMF là HCN
b) Gọi I là trung điểm M. Cm: B đối xứng F qua I.
c) Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Cm: Tứ giác EFHM là hình thang cân.
d) Tam giác ABC cân thêm điều kiện gì để tứ giác AEMF là hình vuông.

 

thienabc

Học sinh gương mẫu
Thành viên
19 Tháng sáu 2015
1,237
2,217
319
TP Hồ Chí Minh
Thcs Tân Bình
1. Phân tích thành nhân tử:
a) [tex]4x^{2}-2x[/tex]
b) [tex]9x^{2}-y^{2}+2y-1[/tex]

2. Tìm x, biết:
a) x(x-3)-4x+12=0
b) [tex]2x^{2}-x-6=0[/tex]

3. Thực hiện phép tính:
[tex]\frac{x^{2}}{2x+6}+\frac{6x+9}{2x+6}[/tex]
[tex]\frac{x+1}{x-2}+\frac{2}{x+2}-\frac{x^{2}+8}{x^{2}-4}[/tex]

4. Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB<AC) có trung tuyến AM. Từ M kẻ đường thẳng ME và MF lần lượt song song AC, AB. ( E thuộc AB, F thuộc AC).
a) Cm: Tứ giác AEMF là HCN
b) Gọi I là trung điểm M. Cm: B đối xứng F qua I.
c) Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Cm: Tứ giác EFHM là hình thang cân.
d) Tam giác ABC cân thêm điều kiện gì để tứ giác AEMF là hình vuông.
Bài 1: a. [tex]2x^2-1[/tex]
b. [tex](9x^2-y+1)(9x^2+y-1)[/tex]
Bài 2: [tex]x(x-3)-4(x-3)=12\rightarrow (x-3)(x-4)=12\rightarrow (x-3) (x-4)\epsilon Ư(12)[/tex]
 

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
1. Phân tích thành nhân tử:
a) [tex]4x^{2}-2x[/tex]
b) [tex]9x^{2}-y^{2}+2y-1[/tex]

2. Tìm x, biết:
a) x(x-3)-4x+12=0
b) [tex]2x^{2}-x-6=0[/tex]

3. Thực hiện phép tính:
[tex]\frac{x^{2}}{2x+6}+\frac{6x+9}{2x+6}[/tex]
[tex]\frac{x+1}{x-2}+\frac{2}{x+2}-\frac{x^{2}+8}{x^{2}-4}[/tex]

4. Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB<AC) có trung tuyến AM. Từ M kẻ đường thẳng ME và MF lần lượt song song AC, AB. ( E thuộc AB, F thuộc AC).
a) Cm: Tứ giác AEMF là HCN
b) Gọi I là trung điểm M. Cm: B đối xứng F qua I.
c) Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Cm: Tứ giác EFHM là hình thang cân.
d) Tam giác ABC cân thêm điều kiện gì để tứ giác AEMF là hình vuông.
Bài 1:
a, [tex]4x^{2}-2x=2x(2x-1)[/tex]
b, [tex]\Leftrightarrow 9x^{2}-(y^{2}-2y+1)=(3x)^{2}-(y-1)^{2}=(3x-y+1)(3x+y-1)[/tex]
Bài 2
a, <=> [tex]\Leftrightarrow x^{2}-7x+12=0\Leftrightarrow (x-4)(x-3)=0[/tex] <=> x=4 hoặc x=3
b, <=> (x-2)(2x+3)=0 <=> x=2 hoặc x=-3/2
@thienabc cả 2 bài bạn đều làm sai rồi
Bài 3:
a,[tex]\frac{x^{2}}{2x+6}+\frac{6x+9}{2x+6}=\frac{x^{2}+6x+9}{2x+6}=\frac{(x+3)^{2}}{2(x+3)}=\frac{x+3}{2}[/tex]
b, [tex]\frac{x+1}{x-2}+\frac{2}{x+2}-\frac{x^{2}+8}{x^{2}-4}=\frac{(x+1)(x+2)+2(x-2)-x^{2}-8}{(x-2)(x+2)}=\frac{5x-10}{(x-2)(x+2)}=\frac{5}{x+2}[/tex]
@Toshiro Koyoshi thích hình học nhỉ, em vào làm giùm bạn ý nha
 
  • Like
Reactions: Suga Min Yoongi

Suga Min Yoongi

Học sinh
Thành viên
23 Tháng tư 2017
120
35
36
18
DAEGU, HÀN QUỐC
Bài 1:
a, [tex]4x^{2}-2x=2x(2x-1)[/tex]
b, [tex]\Leftrightarrow 9x^{2}-(y^{2}-2y+1)=(3x)^{2}-(y-1)^{2}=(3x-y+1)(3x+y-1)[/tex]
Bài 2
a, <=> [tex]\Leftrightarrow x^{2}-7x+12=0\Leftrightarrow (x-4)(x-3)=0[/tex] <=> x=4 hoặc x=3
b, <=> (x-2)(2x+3)=0 <=> x=2 hoặc x=-3/2
@thienabc cả 2 bài bạn đều làm sai rồi
Bài 3:
a,[tex]\frac{x^{2}}{2x+6}+\frac{6x+9}{2x+6}=\frac{x^{2}+6x+9}{2x+6}=\frac{(x+3)^{2}}{2(x+3)}=\frac{x+3}{2}[/tex]
b, [tex]\frac{x+1}{x-2}+\frac{2}{x+2}-\frac{x^{2}+8}{x^{2}-4}=\frac{(x+1)(x+2)+2(x-2)-x^{2}-8}{(x-2)(x+2)}=\frac{5x-10}{(x-2)(x+2)}=\frac{5}{x+2}[/tex]
@Toshiro Koyoshi thích hình học nhỉ, em vào làm giùm bạn ý nha
 
Last edited:

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,699
584
19
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
1. Phân tích thành nhân tử:
a) [tex]4x^{2}-2x[/tex]
b) [tex]9x^{2}-y^{2}+2y-1[/tex]

2. Tìm x, biết:
a) x(x-3)-4x+12=0
b) [tex]2x^{2}-x-6=0[/tex]

3. Thực hiện phép tính:
[tex]\frac{x^{2}}{2x+6}+\frac{6x+9}{2x+6}[/tex]
[tex][tex]\frac{x+1}{x-2}+\frac{2}{x+2}-\frac{x^2+8}{x^2-4}=\frac{(x+1)(x+2)-2(x-2)-(x^2+8)}{(x+2)(x-2)}=\frac{5x-10}{(x+2)(x-2)}=\frac{5}{x+2}[/tex] [/tex]

4. Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB<AC) có trung tuyến AM. Từ M kẻ đường thẳng ME và MF lần lượt song song AC, AB. ( E thuộc AB, F thuộc AC).
a) Cm: Tứ giác AEMF là HCN
b) Gọi I là trung điểm M. Cm: B đối xứng F qua I.
c) Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Cm: Tứ giác EFHM là hình thang cân.
d) Tam giác ABC cân thêm điều kiện gì để tứ giác AEMF là hình vuông.
1.
a,[tex]4x^{2}-2x=2x(2x-1)[/tex]
b,[tex]9x^{2}-y^{2}+2y-1=(3x)^2-(y-1)^2=(3x+y-1)(3x-y+1)[/tex]
2.
[tex]a) x(x-3)-4x+12=0\Leftrightarrow x(x-3)-4(x-3)=0\Leftrightarrow (x-4)(x-3)=0\Leftrightarrow x=4;x=3[/tex]
[tex]2x^{2}-x-6=0\Leftrightarrow 2x^2-4x+3x-6=0\Leftrightarrow 2x(x-2)+3(x-2)=0\Leftrightarrow (2x+3)(x-2)=0\Leftrightarrow x=2;x=\frac{-3}{2}[/tex]
3.
a, [tex]\frac{x^{2}}{2x+6}+\frac{6x+9}{2x+6}=\frac{x^2+6x+9}{2x+6}=\frac{(x+3)^2}{2(x+3)}=\frac{x+3}{2}[/tex]
b, [tex]\frac{x+1}{x-2}+\frac{2}{x+2}-\frac{x^2+8}{x^2-4}=\frac{(x+1)(x+2)-2(x-2)-(x^2+8)}{(x+2)(x-2)}=\frac{5x-10}{(x+2)(x-2)}=\frac{5}{x+2}[/tex]
4.
a, ME vuông góc với AB, ME song song với AC
MF vuông góc với AC, MF song song với AB
Vậy AEMF là hình chữ nhật
 
  • Like
Reactions: Ann Lee
Top Bottom