[Đề 5] Câu 41-50

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi lananh_vy_vp, 15 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 1,434

 1. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Phần I. Theo chương trình cơ bản( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

  Câu 41: Theo Lamac sự hình thành các đặc điểm thích nghi là do
  A. đặc điểm cấu tạo biến đổi theo nguyên tắc cân bằng dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh
  B. kết quả của quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3 nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên
  C. ngoại cảnh biến đổi chậm nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời không có dạng nào bị đào thải
  D. trên cơ sở biến dị, di truyền và chọn lọc, dạng kém thích nghi bị đào thải, chỉ còn lại dạng thích nghi nhất

  Câu 42: Nội dung cơ bản của phương pháp nghiên cứu tế bào là
  A. tạo tế bào trần để lai tế bào sinh dưỡng.
  B. khảo sát sự trao đổi chất của tế bào diễn ra bình thường hay không.
  C. khảo sát về quá trình nguyên phân và giảm phân.
  D. quan sát hình thái, số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào để dự đoán sự phát triển bình thường hay bất thường của cơ thể.

  Câu 43: Một cặp NST tương đồng được quy ước là Aa. Nếu cặp nhiễm sắc thể này không phân li ở kì sau giảm phân II thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào?
  A. AA, O, aa B. Aa, aa C. Aa, O, A, a D. AA, Aa,A,a

  Câu 44: Ở người hệ nhóm máu ABO do 3 alen [TEX]I^A, I^B, I^O[/TEX] quy định:
  - Nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen [TEX]I^AI^A , I^AI^O[/TEX].
  - Nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen [TEX]I^BI^B , I^BI^O[/TEX].
  - Nhóm máu O được quy định bởi các kiểu gen [TEX]I^OI^O[/TEX].
  - Nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen [TEX]I^AI^B[/TEX].
  Hôn nhân giữa những người có kiểu gen như thế nào sẽ sinh ra những đứa con có thể có đủ 4 loại nhóm máu?
  A.[TEX] I^AI^O[/TEX] x [TEX] I^A I^B[/TEX]. B. [TEX]I^A I^B[/TEX] x [TEX] I^A I^B[/TEX]. C. [TEX]I^BI^O[/TEX] x [TEX]I^A I^B[/TEX]. D.[TEX] I^AI^O[/TEX] x [TEX] I^BI^O[/TEX]

  Câu 45: Cơ sở di truyền học của luật hôn nhân gia đình: cấm kết hôn trong họ hàng gần là
  A. ở thế hệ sau xuất hiện các biển hiện bất th¬ường về trí tuệ
  B. gen trội có hại có điều kiện át chế sự biển hiện của gen lặn bình thường ở trạng thái dị hợp
  C. ở thế hệ sau xuất hiện hiện tượng ưu thế lai
  D. gen lặn có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp gây ra những bất thường về kiểu hình

  Câu 46: Hiệu suất sinh thái của dòng năng lượng trong các điểm khác nhau của chuỗi thức ăn là rất nhỏ vì:
  A. Cơ thể ở bậc dinh dưỡng sau ăn ít hơn cơ thể ở bậc dinh dưỡng trước.
  B. Năng lượng mất đi do bài tiết, hô hấp, rơi rụng là rất lớn.
  C. Cơ thể ở bậc dinh dưỡng sau hấp thu kém hơn cơ thể ở bậc dinh dưỡng trước.
  D. Sự tích luỹ chất sống ở bậc dinh dưỡng sau kém hơn ở bậc dinh dưỡng trước.

  Câu 47: Để tìm hiểu hiện tượng kháng thuốc ở sâu bọ, người ta đã làm thí nghiệm dùng DDT để xử lí các dòng ruồi giấm được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Ngay từ lần xử lí đầu tiên, tỉ lệ sống sót của các dòng đã rất khác nhau (thay đổi từ 0% đến 100% tùy dòng). Kết quả thí nghiệm chứng tỏ khả năng kháng DDT
  A. liên quan đến những đột biến và tổ hợp đột biến phát sinh ngẫu nhiên từ trước.
  B. chỉ xuất hiện tạm thời do tác động trực tiếp của DDT.
  C. là sự biến đổi đồng loạt để thích ứng trực tiếp với môi trường có DDT.
  D. không liên quan đến đột biến hoặc tổ hợp đột biến đã phát sinh trong quần thể.

  Câu 48: Hình thức phân bố cá thể ngẫu nhiên trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?
  A. Sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.
  B. Các cá thể cạnh tranh gay gắt về nguồn sống, nơi ở, chỉ có những cá thể thích nghi nhất mới tồn tại.
  C. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.
  D. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

  Câu 49: Câu nào dưới đây nói về hoạt động của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là đúng?
  A. ADN polimeraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 3’ đến 5’.
  B. ADN polimeraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 5' đến 3' và tổng hợp một mạch liên tục còn mạch kia tổng hợp gián đoạn thành các đoạn okazaki.
  C. ADN polimeraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo 1 chiều từ 3' đến 5' và tổng hợp từng mạch một, hết mạch này đến mạch khác.
  D. ADN polimeraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo 1 chiều từ 5' đến 3' và tổng hợp cả 2 mạch cùng 1 lúc.

  Câu 50: Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Ab/aB. Nếu tần số hoán vị gen của loài bằng 20% sẽ có bao nhiêu tế bào xẩy ra hoán vị gen trong số tế bào nói trên.
  A. 800 B. 400 C. 1200 D. 200
   
 2. rainbridge

  rainbridge Guest

  Phần I. Theo chương trình cơ bản( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

  Câu 41: Theo Lamac sự hình thành các đặc điểm thích nghi là do
  A. đặc điểm cấu tạo biến đổi theo nguyên tắc cân bằng dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh
  B. kết quả của quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3 nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên
  C. ngoại cảnh biến đổi chậm nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời không có dạng nào bị đào thải
  D. trên cơ sở biến dị, di truyền và chọn lọc, dạng kém thích nghi bị đào thải, chỉ còn lại dạng thích nghi nhất

  Câu 42: Nội dung cơ bản của phương pháp nghiên cứu tế bào là
  A. tạo tế bào trần để lai tế bào sinh dưỡng.
  B. khảo sát sự trao đổi chất của tế bào diễn ra bình thường hay không.
  C. khảo sát về quá trình nguyên phân và giảm phân.
  D. quan sát hình thái, số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào để dự đoán sự phát triển bình thường hay bất thường của cơ thể.

  Câu 43: Một cặp NST tương đồng được quy ước là Aa. Nếu cặp nhiễm sắc thể này không phân li ở kì sau giảm phân II thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào?
  A. AA, O, aa B. Aa, aa C. Aa, O, A, a D. AA, Aa,A,a

  Câu 44: Ở người hệ nhóm máu ABO do 3 alen [TEX]I^A, I^B, I^O[/TEX] quy định:
  - Nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen [TEX]I^AI^A , I^AI^O[/TEX].
  - Nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen [TEX]I^BI^B , I^BI^O[/TEX].
  - Nhóm máu O được quy định bởi các kiểu gen [TEX]I^OI^O[/TEX].
  - Nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen [TEX]I^AI^B[/TEX].
  Hôn nhân giữa những người có kiểu gen như thế nào sẽ sinh ra những đứa con có thể có đủ 4 loại nhóm máu?
  A.[TEX] I^AI^O[/TEX] x [TEX] I^A I^B[/TEX]. B. [TEX]I^A I^B[/TEX] x [TEX] I^A I^B[/TEX]. C. [TEX]I^BI^O[/TEX] x [TEX]I^A I^B[/TEX]. D.[TEX] I^AI^O[/TEX] x [TEX] I^BI^O[/TEX]

  Câu 45: Cơ sở di truyền học của luật hôn nhân gia đình: cấm kết hôn trong họ hàng gần là
  A. ở thế hệ sau xuất hiện các biển hiện bất th¬ường về trí tuệ
  B. gen trội có hại có điều kiện át chế sự biển hiện của gen lặn bình thường ở trạng thái dị hợp
  C. ở thế hệ sau xuất hiện hiện tượng ưu thế lai
  D. gen lặn có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp gây ra những bất thường về kiểu hình

  Câu 46: Hiệu suất sinh thái của dòng năng lượng trong các điểm khác nhau của chuỗi thức ăn là rất nhỏ vì:
  A. Cơ thể ở bậc dinh dưỡng sau ăn ít hơn cơ thể ở bậc dinh dưỡng trước.
  B. Năng lượng mất đi do bài tiết, hô hấp, rơi rụng là rất lớn.
  C. Cơ thể ở bậc dinh dưỡng sau hấp thu kém hơn cơ thể ở bậc dinh dưỡng trước.
  D. Sự tích luỹ chất sống ở bậc dinh dưỡng sau kém hơn ở bậc dinh dưỡng trước.

  Câu 47: Để tìm hiểu hiện tượng kháng thuốc ở sâu bọ, người ta đã làm thí nghiệm dùng DDT để xử lí các dòng ruồi giấm được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Ngay từ lần xử lí đầu tiên, tỉ lệ sống sót của các dòng đã rất khác nhau (thay đổi từ 0% đến 100% tùy dòng). Kết quả thí nghiệm chứng tỏ khả năng kháng DDT
  A. liên quan đến những đột biến và tổ hợp đột biến phát sinh ngẫu nhiên từ trước.
  B. chỉ xuất hiện tạm thời do tác động trực tiếp của DDT.
  C. là sự biến đổi đồng loạt để thích ứng trực tiếp với môi trường có DDT.
  D. không liên quan đến đột biến hoặc tổ hợp đột biến đã phát sinh trong quần thể.

  Câu 48: Hình thức phân bố cá thể ngẫu nhiên trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?
  A. Sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.
  B. Các cá thể cạnh tranh gay gắt về nguồn sống, nơi ở, chỉ có những cá thể thích nghi nhất mới tồn tại.
  C. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.
  D. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

  Câu 49: Câu nào dưới đây nói về hoạt động của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là đúng?
  A. ADN polimeraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 3’ đến 5’.
  B. ADN polimeraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 5' đến 3' và tổng hợp một mạch liên tục còn mạch kia tổng hợp gián đoạn thành các đoạn okazaki.
  C. ADN polimeraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo 1 chiều từ 3' đến 5' và tổng hợp từng mạch một, hết mạch này đến mạch khác.
  D. ADN polimeraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo 1 chiều từ 5' đến 3' và tổng hợp cả 2 mạch cùng 1 lúc.

  Câu 50: Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Ab/aB. Nếu tần số hoán vị gen của loài bằng 20% sẽ có bao nhiêu tế bào xẩy ra hoán vị gen trong số tế bào nói trên.
  A. 800 B. 400 C. 1200 D. 200
   
 3. cosset

  cosset Guest

  câu 49 mình nghĩ là A chứ bạn
  enzim ADN polimelaza luôn di chuyển theo chiều từ 3' đến 5' và tổng hợp mạch mới theo chiều ngược lại 5' ->3' nên chiều của mạch là chiều 5' ->3'
   
 4. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest


  Câu này bạn nên đọc kĩ lại trong SGK,ở bài đầu tiên ấy.

  Trong sách viết rất rõ rằng enzym ADN-polimeraz chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5' - 3' nên trên mạch khuôn có đầu 3'- OH thì mạch mới được tổng hợp liên tục,còn mạch có đầu 5'-P thì mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn gọi là okazaki.

  Vì vậy khi đọc câu này thì chúng ta có thể loại ngay đáp án A.
   
 5. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  Ấy thế mà câu 49 trong đề đáp án lại là A đấy:|
  Đáp án chuẩn giống bạn rết, chỉ khác câu 49 đáp án A thôi.Có lẽ từ ngữ diễn dạt khác với những gì mình đã học nên dễ gây nhầm lẫn.Bởi hs sẽ hiểu mạch khuôn là mạch 3'-5'. Trên thực tế, mạch bổ sung còn lại cũng được gọi là mạch khuôn@@
  Cùng xem đáp án của 1 câu trong sgk cơ bản có liên quan đến ADN pol nha:D , sẽ biết ngay những câu còn lại sai ở chỗ nào^^
  [​IMG]
  Bạn cót sẹt siêu nhỉ:D
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY