[Đề 3] Câu 1-10

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hardyboywwe, 6 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 5,660

 1. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 1: Sự kiện đầu tiên trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học hình thành nên tế bào sơ khai là
  A. hình thành khả năng tích lũy thông tin di truyền.
  B. hình thành cơ chế sao chép.
  C. hình thành các enzim.
  D. hình thành lớp màng bán thấm.

  Câu 2: Ở một loài thực vật, 2 gen trội có mặt trong cùng kiểu gen sẽ cho quả dẹt, một trong hai gen trội có mặt trong kiểu gen sẽ cho quả tròn, toàn gen lặn cho quả dài. Cho lai phân tích quả dẹt, kết quả thu được ở đời lai là
  A. 1 quả dẹt : 2 quả tròn : 1 quả dài. B. 1 quả tròn : 3 quả dẹt.
  C. 1 quả dẹt : 2 quả dài : 1 quả tròn. D. 3 quả dẹt : 1 quả tròn.

  Câu 3: Một cơ thể dị hợp 2 cặp gen, khi giảm phân tạo giao tử BD = 5%, kiểu gen của cơ thể và tần số hoán vị gen là
  A. ; f = 10%. B. ; f = 20%. C. ; f = 20%. D. ; f = 10%.

  Câu 4: Vai trò của phân li tính trạng trong chọn lọc tự nhiên là
  A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.
  B. hình thành các nhóm phân loại dưới loài.
  C. hình thành các loài sinh vật từ một nguồn gốc chung.
  D. hình thành các giống vật nuôi, cây trồng mới.

  Câu 5: Ý nghĩa về mặt lý luận của định luật Hacđi - Vanbec là
  A. Từ cấu trúc di truyền của quần thể ta xác định được tần số tương đối của các alen.
  B. Góp phần trong công tác chọn giống là tăng suất vật nuôi và cây trồng.
  C. Giải thích được sự tiến hóa nhỏ diễn ra ngay trong lòng quần thể.
  D. Giải thích tính ổn định trong thời gian dài của các quần thể trong tự nhiên.

  Câu 6: Một cá thể lệch bội dạng 2n + 1 tạo ra các kiểu giao tử có sức sống với tỉ lệ 1A : 1a : 1a1 : 1Aa : 1Aa1 : 1aa1 sẽ có kiểu gen nào sau đây ?
  A. Aaa1. B. AAa1. C. Aaa D. aaa1.

  Câu 7: Mắt dẹt ở ruồi giấm là do đột biến lặp đoạn trên NST giới tính X. Để tạo ra ruồi giấm mắt dẹt trước hết cần
  A. gây đột biến giao tử ở ruồi cái mắt lồi. B. gây đột biến giao tử ở ruồi đực mắt lồi.
  C. gây đột biến tiền phôi ở ruồi đực mắt lồi. D. gây đột biến tiền phôi ở ruồi cái mắt lồi.

  Câu 8: Trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí, nhân tố nào sau đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật?
  A. Quá trình giao phối. B. Quá trình đột biến.
  C. Sự cách li địa lí. D. Sự thay đổi điều kiện địa lí.

  Câu 9: Một quần thể thực vật cách li có tần số các kiểu gen là 0,375AA:0,250Aa:0,375 aa . Nguyên nhân nào là nguyên nhân chính làm cho quần thể có cấu trúc di truyền như vậy?
  A. Tự thụ phấn. B. Giao phối ngẫu nhiên.
  C. Đột biến. D. Chọn lọc tự nhiên.

  Câu 10: Gen mã hóa cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin, một đột biến xảy ra làm cho gen mất 3 cặp nuclêôtit ở những vị trí khác nhau trong cấu trúc của gen nhưng không liên quan đến bộ ba mã khởi đầu và bộ ba mã kết thúc . Trong quá trình phiên mã môi trường nội bào đã cung cấp 5382 ribônuclêôtit tự do. Hãy cho biết đã có bao nhiêu phân tử mARN được tổng hợp?
  A. 5 mARN. B. 4 mARN. C. 8 mARN. D. 6 mARN.
   
 2. rainbridge

  rainbridge Guest

  câu này mình tự thêm KG vô đó :D
  BD=5%<25% --> là gt hoán vị


  Câu 10: Gen mã hóa cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin, một đột biến xảy ra làm cho gen mất 3 cặp nuclêôtit ở những vị trí khác nhau trong cấu trúc của gen nhưng không liên quan đến bộ ba mã khởi đầu và bộ ba mã kết thúc . Trong quá trình phiên mã môi trường nội bào đã cung cấp 5382 ribônuclêôtit tự do. Hãy cho biết đã có bao nhiêu phân tử mARN được tổng hợp?
  A. 5 mARN. B. 4 mARN. C. 8 mARN. D. 6 mARN.

  gen có 1800 nu
  đột biến--> 1794 nu
  [TEX]\frac{5382}{1794:2}=6[/TEX]

  câu này mình ko biết :D
   
 3. pe_kho_12412

  pe_kho_12412 Guest  gây đột biến ở giai đoạn tiền phôi vì mắt dẹt là đột biến lặp đoạn trên NST X, là đột biến cấu trúc NST, nên cần phải tác động vào những TB sinh dưỡng đầu tiên của phôi. Những tế bào tiền phôi này chính là những TB gốc, sau đó sẽ nhân lên để tạo ra cơ thể hoàn chỉnh. Tác động vào giai đoạn tiền phôi sẽ giúp ta có được cơ thể mang tất cả tế bào có sự đột biến cấu trúc NST như mong muốn
  Nếu gây đột biến ở giai đoạn giao tử thì xác suất thành công ko cao, vì ko thể chắc được ruồi giấm con sẽ nhận NST X từ bố hay mẹ
  còn sao lại là đực chứ ko phải là cái là vì ruồi đực có NST giới tính XY, gây đột biến X sẽ biểu hiện ra kiểu hình ngay
  còn ruồi cái có NST giới tính XX, gây đột biến XX chưa chắc nó đã biểu hiện ra kiểu hình, vì 1 trong 2 X sẽ bị bất hoạt (thể barr)


  :| dài quá hề :D
   
 4. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  1d 2a 3a 4c 5d 6a 7c 8b 9a 10d

  ________________________________
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY