[Đề 17]Câu 41 - 50

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hardyboywwe, 24 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 2,527

 1. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 41. Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ
  A. 27/256. B. 9/256. C. 36/256. D. 54/256.

  Câu 42. Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi
  A. chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc.
  B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
  C. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.
  D. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế.

  Câu 43.. Vật chất di truyền của một chủng virut là một phân tử axit nuclêic được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit A, T, G, X; trong đó A = T = G = 24%. Vật chất di truyền của chủng virut này là
  A. ADN mạch đơn. B. ARN mạch đơn. C. ADN mạch kép. D. ARN mạch kép.

  Câu 44.Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?
  A. Đảo đoạn NST. B. Mất đoạn NST. C. Lặp đoạn NST. D. Chuyển đoạn NST.

  Câu 45. Trường hợp nào sau đây được xem là lai thuận nghịch ?
  A. ♂AA ♀aa và ♂Aa ♀aa. B. ♂AA ♀aa và ♂AA ♀aa.
  C. ♂AA ♀aa và ♂aa ♀AA. D. ♂Aa ♀Aa và ♂Aa ♀AA.

  Câu 46. Khoảng cách giữa các gen a, b, c trên một NST như sau : giữa a và b bằng 41cM; giữa a và c bằng 7cM; giữa b và c bằng 34cM. Trật tự 3 gen trên NST là
  A. cba. B. abc. C. acb. D. cab.

  Câu 47. Trong một gia đình, bố mẹ đều bình thường, con đầu lòng mắc hội chứng Đao, con thứ 2 của họ
  A. Không bao giờ bị hội chứng Đao vì rất khó xảy ra.
  B. Không bao giờ xuất hiện vì chỉ có 1 giao tử mang đột biến.
  C. Chắc chắn bị hội chứng Đao vì đây là bệnh di truyền.
  D. Có thể bị hội chứng Đao nhưng với tần số rất thấp

  Câu 48. Tính trạng màu hoa do hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó có cả hai gen A và B thì quy định hoa đỏ, thiếu một trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền, trong đó A có tần số 0,4 và B có tần số 0,3. Theo lí thuyết, kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ
  A. 32,64%. B. 56,25%. C. 1,44%. D. 12%.

  Câu 49. Sau 20 thế hệ chịu tác động của thuốc trừ sâu, tỉ lệ cá thể mang gen kháng thuốc trong quần thể sau có thể tăng lên gấp 500 lần, do đó để hạn chế tác hại cho môi trường, người ta cần nghiên cứu theo hướng
  A. Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu sinh học. B. Chuyển gen kháng sâu bệnh cho cây trồng.
  C. Nuôi nhiều chim ăn sâu. D. Chuyển gen gây bệnh cho sâu.

  Câu 50. Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?
  A. Các cá thể tận dụng được nhiều nguồn sống từ môi trường.
  B. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.
  C. Các cá thể hỗ trợ nhau chóng chọi với điều kiện bất lợi của môi trường.
  D. Các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt giành nguồn sống.
   
 2. hazamakuroo

  hazamakuroo Guest

  -------------------------------------------------------
   
 3. so_0

  so_0 Guest

  Câu 41. Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ
  A. 27/256. B. 9/256. C. 36/256. D. 54/256.

  Câu 42. Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi
  A. chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc.
  B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
  C. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.
  D. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế.

  Câu 43.. Vật chất di truyền của một chủng virut là một phân tử axit nuclêic được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit A, T, G, X; trong đó A = T = G = 24%. Vật chất di truyền của chủng virut này là
  A. ADN mạch đơn. B. ARN mạch đơn. C. ADN mạch kép. D. ARN mạch kép.

  Câu 44.Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?
  A. Đảo đoạn NST. B. Mất đoạn NST. C. Lặp đoạn NST. D. Chuyển đoạn NST.

  Câu 45. Trường hợp nào sau đây được xem là lai thuận nghịch ?
  A. ♂AA ♀aa và ♂Aa ♀aa. B. ♂AA ♀aa và ♂AA ♀aa.
  C. ♂AA ♀aa và ♂aa ♀AA. D. ♂Aa ♀Aa và ♂Aa ♀AA.

  Câu 46. Khoảng cách giữa các gen a, b, c trên một NST như sau : giữa a và b bằng 41cM; giữa a và c bằng 7cM; giữa b và c bằng 34cM. Trật tự 3 gen trên NST là
  A. cba. B. abc. C. acb. D. cab.

  Câu 47. Trong một gia đình, bố mẹ đều bình thường, con đầu lòng mắc hội chứng Đao, con thứ 2 của họ
  A. Không bao giờ bị hội chứng Đao vì rất khó xảy ra.
  B. Không bao giờ xuất hiện vì chỉ có 1 giao tử mang đột biến.
  C. Chắc chắn bị hội chứng Đao vì đây là bệnh di truyền.
  D. Có thể bị hội chứng Đao nhưng với tần số rất thấp

  Câu 48. Tính trạng màu hoa do hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó có cả hai gen A và B thì quy định hoa đỏ, thiếu một trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền, trong đó A có tần số 0,4 và B có tần số 0,3. Theo lí thuyết, kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ
  A. 32,64%. B. 56,25%. C. 1,44%. D. 12%.

  Câu 49. Sau 20 thế hệ chịu tác động của thuốc trừ sâu, tỉ lệ cá thể mang gen kháng thuốc trong quần thể sau có thể tăng lên gấp 500 lần, do đó để hạn chế tác hại cho môi trường, người ta cần nghiên cứu theo hướng
  A. Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu sinh học. B. Chuyển gen kháng sâu bệnh cho cây trồng.
  C. Nuôi nhiều chim ăn sâu. D. Chuyển gen gây bệnh cho sâu.

  Câu 50. Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?
  A. Các cá thể tận dụng được nhiều nguồn sống từ môi trường.
  B. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.
  C. Các cá thể hỗ trợ nhau chóng chọi với điều kiện bất lợi của môi trường.
  D. Các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt giành nguồn sống.
   
 4. so_0

  so_0 Guest

  câu 41: [tex]0,75^2.0,25^2.C^2_4=27/128=54/356[/tex]
  câu 45: hazama nhìn nhầm rồi kìa
  câu 49: tần số mình gặp câu này là rất nhìu lần r :D, chuyển gen gây bệnh cho sâu --> làm sâu bị bệnh
   
 5. hazamakuroo

  hazamakuroo Guest

  Hihi ! mình nhầm thật ! bạn đúng hết rui !
  Chuyển gen kháng sâu bệnh cho cây trồng. có td hạn chế : chỉ có thể kháng loại sâu nhất định
   
 6. thuyan9i

  thuyan9i Guest

  Trích dẫn by lananh_vy_vp
  tớ ủng hộ ý kiến đệ tớ ( lan anh ) :))
   
 7. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Thực ra thì để chuyển gen gây bệnh cho sâu cũng không lâu.
  Chỉ cần bắt khoảng 1000 con rồi chuyển gen gây bệnh sau đó phát tán chúng ra môi trường=> giao phối ngẫu nhiên => Toàn bộ sâu sẽ bị bệnh.
  Chứ nếu mà chuyển hết được từng con sâu thì thà bắt het về cho gà ăn còn nhanh hơn =))
  ....................
   
 8. thuyan9i

  thuyan9i Guest

  chắc gì mấy con sâu đc chuyển gen đã sinh sống bt được :))
  chưa kể là nó chưa kịp sinh sản đã bị mấy con chim sâu xơi tái =))
   
 9. Câu 49: trong đề thi thử thầy QA có nói là chuyển gen kháng sâu cho cây nhé!
   
 10. 160693

  160693 Guest

  ------------------------------------------------------------------------------------
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2012
 11. trymdepzai

  trymdepzai Guest

  moi nguoi oi giai thich ho minh cau 41 va 48 voi??????????
   
 12. so_0

  so_0 Guest

  câu 41 giải thích ở #4 rồi đó bạn
  câu 48
  (0,4^2+0,4.0,6.2)(0,3^2+0,3.0,7.2)=0,3264
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY