[Đề 12]Câu 11-20

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hardyboywwe, 3 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 2,983

 1. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 11: Với các cơ quan sau:
  a, Cánh chuồn chuồn và cánh dơi b, Tua cuốn của đậu và gai xương rồng
  c, chân dế dũi và chân chuột chũi d, gai hoa hồng và gai cây hoàng liên
  e, ruột thừa ở người và ruột tịt ở động vật f, mang cá và mang tôm.
  Cơ quan tương tự là:
  A. a,c,d,f B. a,b,c,e C. a,b,d,f D. a,c,d,e

  Câu 12: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.

  Phép lai: [TEX]\frac{AB}{ab}X^DX^d[/TEX] x [TEX]\frac{AB}{ab}X^DY[/TEX] cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%.

  Tính theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là
  A. 20%. B. 18%. C. 15%. D. 30%.

  Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật?
  A. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thiểu.
  B. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức tử vong.
  C. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn nhỏ hơn mức tử vong.
  D. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn tối đa, mức tử vong luôn tối thiểu.

  Câu 14: Kiểu gen của cá chép không vảy là Aa, cá chép có vảy là aa. Kiểu gen AA làm trứng không nở. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa các cá chép (P) không vảy sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là
  A. l cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy. B. 3 cá chép không vảy : l cá chép có vảy.
  C. 75% cá chép không vảy : 25% cá có vảy. D. 4 cá chép không vảy : l cá chép có vảy.

  Câu 15: Trạng thái cân bằng sinh học của quần xã được thiết lập nhờ
  A. sự đấu tranh sinh tồn. B. có đủ nguồn sống trong khu vực.
  C. có sự khống chế sinh học. D. các quan hệ hỗ trợ giữa các loài

  Câu 16: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ
  A. 27/256. B. 9/256. C. 36/256. D. 54/256.
  Câu 17: Ở biển, sự phân bố của các nhóm tảo (tảo nâu, tảo đỏ, tảo lục) từ lớp nước sâu lên mặt nước theo trình tự
  A. tảo lục, tảo đỏ, tảo nâu. B. tảo lục, tảo nâu, tảo đỏ.
  C. tảo đỏ, tảo nâu, tảo lục. D. tảo nâu, tảo lục, tảo đỏ.

  Câu 18: Ở cà chua, bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Có thể dự đoán số lượng nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào của thể một nhiễm kép đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là
  A. 44. B. 26. C. 48. D. 14.

  Câu 19: Giống lúa X khi trồng ở đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung Bộ cho năng suất 6 tấn/ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ha. Nhận xét nào sau đây là đúng?
  A. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng,... thay đổi đã làm cho kiểu gen của giống lúa X bị thay đổi theo.
  B. Giống lúa X có nhiều mức phản ứng khác nhau về tính trạng năng suất do môi trường sống ở các vùng có sự sai khác nhau.
  C. Năng suất thu được ở giống lúa X hoàn toàn do môi trường sống quy định.
  D. Tập hợp tất cả các kiểu hình thu được về năng suất được gọi là mức phản ứng của kiểu gen quy định tính trạng năng suất của giống lúa X.

  Câu 20: Một gen mã hoá liên tục ở vi khuẩn mã hoá loại prôtêin A, sau khi bị đột biến đã điều khiển tổng hợp phân tử prôtêin B. Phân tử prôtêin B ít hơn prôtêin A một axit amin và có 3 axit amin mới. Giả sử không có hiện tượng dư thừa mã, thì những biến đổi đã xẩy ra trong gen đột biến là:
  A. Bị thay thế 15 cặp nuclêôtit. B. Mất 3 cặp nuclêôtit và thay thế 12 cặp nuclêôtit.
  C. Mất 3 cặp nuclêôtit thuộc phạm vi 4 côdon liên tiếp nhau trên gen.
  D. Mất 3 cặp nuclêôtit thuộc phạm vi 5 côdon liên tiếp nhau trên gen.
   
 2. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Den cụt đỏ=0,15=> Đen-cụt=0,15/0,75=0,2
  => AB=ab=40%=> f=20%


  Aa x Aa => F1: 1AA ( không nở) : 2Aa: 1aa=> 2 không vảy : 1 có vảy
  Không có đáp án đúng.
  Giả sử Trội 1-Trội 2=> 0,75.0,75.0,25.0,25=9/256
  Nhân với tổ hợp chập 2 của 4=> 54/256
  1 nhiễm kép => 2n=22
  => kì sau NP=22.2=44
   
 3. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  11a- 12a -13a- 14d- 15c - 16d - 17c - 18a - 19d -20c
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY