[Đề 11] Câu 31 - 40

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi lananh_vy_vp, 1 Tháng sáu 2012.

Lượt xem: 3,181

 1. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 31. Nhân tố tiến hoá làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định là:
  A. di nhập gen, đột biến, các yếu tố ngẫu nhiên
  B. Giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên
  C. Chọn lọc tự nhiên, di nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên
  D. Đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, di nhập gen

  Câu 32. Đột biến mất đoạn khác với chuyển đoạn không tương hỗ ở chỗ:
  A. làm NST bị thiếu gen, đa số có hại cho cơ thể. B. làm NST ngắn bớt đi vài gen
  C. đoạn bị đứt ra không gắn vào NST khác. D. đoạn bị đứt chỉ gồm một số cặp nuclêôtit.

  Câu 33. Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau :
  [​IMG]
  --------------------------------2
  Xác suất để người III2 mang gen bệnh là:
  A. 0,750. B. 0,667. C. 0,335. D. 0,500.

  Câu 34. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là:
  A. AaBb x aabb. B. AB//ab x ab//ab. C. AaBB x aabb. D. Ab//aB x ab//ab.

  Câu 35. Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?
  A. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thích ứng kịp thời.
  B. Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con
  đường phân li tính trạng.
  C. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.
  D. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung.

  Câu 36. Một quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng có số cá thể dị hợp gấp 8 lần số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn. Vậy, tần số alen a bằng bao nhiêu ?
  A. 0,20 B. 0,80 C. 0,40. D. 0,02.

  Câu 37. Ở một quần thể ngẫu phối, xét ba gen, gen 1 và 2 đều có 3 alen nằm trên một cặp NST thường, gen 3 có 4 alen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả ba gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là:
  A. 450. B. 504. C. 630. D. 36.

  Câu 38. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai: (AB//ab)Dd x (AB//ab)dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D- ở đời con chiếm tỷ lệ:
  A. 30% B. 45% C. 35% D. 33%

  Câu 39. Cho các khâu sau:
  1. Trộn 2 loại ADN với nhau và cho tiếp xúc với enzim ligaza để tạo ADN tái tổ hợp.
  2. Tách thể truyền (plasmit) và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.
  3. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận.
  4. Xử lí plasmit và ADN chứa gen cần chuyển bằng cùng một loại enzim cắt giới hạn.
  5. Chọn lọc dòng tế bào có ADN tái tổ hợp. 6. Nhân các dòng tế bào thành các khuẩn lạc.
  Trình tự các bước trong kĩ thuật di truyền là:
  A. 1,2,3,4,5,6. B. 2,4,1,3,5,6. C. 2,4,1,5,3,6. D. 2,4,1,3,6,5.

  Câu 40. Cho phép lai P : AaBbDdEe x AaBbddEe. Nếu biết một gen quy định một tính trạng, các tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tỷ lệ kiểu hình có ít nhất 1 tính trạng trội là:
  A. 1/128 B. 127/128 C. 27/128 D. 27/64
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2012
 2. ^^

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 3. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Gen lặn trên NST thường. KG của người II2 và II3 là Aa=> Sinh con tỉ lệ Aa/A- là 2/3

  Cao đỏ= thấp trắng chiếm thiểu số => ab=AB là giao tử hoán vị=> KG bố mẹ là Ab//aB x ab//ab

  Đây là Quan điểm của Mác ( La-Mác :)) )

  2pq=8q^2
  => p=4q
  => p=0,8 và q=0,2
  [tex]\frac{3.3(3.3+1)}{2}.\frac{4.(4+3)}{2}=630[/tex]

  AB=ab=40% và aB=Ab=10%
  => Tỉ lệ kiểu hình Trội trội=50%+ 40%.40%=66%
  => A-B-D-=66%.0,5=33%

  Dạng này là loại "chặn đầu chặn đuôi chặn giữa" :))
  Không có tính trội nào=0,25.0,25.0,5.0,25=1/128
  => Ít nhất 1 trội =1-1/128=127/128

  @Toàn: Tui với ông chí lớn gặp nhau rùi :))
  Em lananh thi tốt nghiệp thế nào, Có được loại giỏi không vậy ^^
   
 4. lờ ơ răng anh hề :D...........................................................................:D
   
 5. le_phuong93

  le_phuong93 Guest

  bài này xét trình tự nên anh Nam làm thế, nghĩa là mình chỉ xét bước đầu bước cuối và bước ở giữa để loại dần đáp án sai --> đáp án đúng mà không cần phải xét tất cả các câu đó Thắm ^^
   
 6. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  Đáp án^^:

  @A Nam:e chắc đc loại khá hoặc trung bình vì môn văn và môn địa ạ=))
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY