[Đề 1]Câu 41-50

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi lananh_vy_vp, 29 Tháng tư 2012.

Lượt xem: 3,224

 1. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 41: Điều nào dưới đây không đúng đối với di truyền ngoài NST?
  A. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau.
  B. Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.
  C. Vai trò của mẹ lớn hơn hoàn toàn vai trò của bố đối với sự di truyền tính trạng.
  D. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.

  Câu 42: Cây hoa Cẩm Tú Cầu thuần chủng mọc ở những nơi khác nhau có thể cho màu hoa khác nhau, hiện tượng này do
  A. độ pH của đất khác nhau. B. cường độ ánh sáng khác nhau.
  C. nhiệt độ môi trường khác nhau. D. lượng phân bón khác nhau.

  Câu 43: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của hệ sinh thái trẻ?
  A. Thành phần loài phức tạp, sinh trưởng mạnh, năng suất cao.
  B. Thành phần loài đơn giản, sinh trưởng mạnh, năng suất cao.
  C. Thành phần loài đơn giản, sinh trưởng chậm, năng suất thấp.
  D. Thành phần loài phức tạp, sinh trưởng chậm, năng suất thấp.

  Câu 44: Ý nghĩa về mặt lý luận của định luật Hacđi - Vanbec là
  A. góp phần tăng suất vật nuôi và cây trồng trong công tác chọn giống.
  B. giải thích được tính ổn định trong thời gian dài của các quần thể trong tự nhiên.
  C. giải thích được sự tiến hóa nhỏ diễn ra ngay trong lòng quần thể.
  D. từ cấu trúc di truyền của quần thể xác định được tần số tương đối của các alen.

  Câu 45: Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể ngẫu phối đang cân bằng về di truyền, alen A có tần số 0,3 và alen B có tần số 0,6. Kiểu gen Aabb chiếm tỉ lệ
  A. 0,36. B. 0,1512. C. 0,0336. D. 0,0672.

  Câu 46: Cho cá thể mắt đỏ thuần chủng lai với cá thể mắt trắng được F1 đều mắt đỏ. Cho con cái F1 lai phân tích với đực mắt trắng được tỉ lệ 3 mắt trắng: 1 mắt đỏ, trong đó mắt đỏ đều là con đực. Kết luận nào sau đây là đúng?
  A. Màu mắt di truyền theo trội hoàn toàn. P: ♀XAXA x ♂ XaY.
  B. Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung. P: ♀ AAXBXB x ♂ aaXbY.
  C. Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung. P: ♂AAXBXB x ♀ aaXbY.
  D. Màu mắt di truyền theo trội hoàn toàn. P: ♂ XAXA x ♀ XaY.

  Câu 47: Trong quá trình phát sinh sự sống, hình thành sinh vật cổ sơ khai đầu tiên là kết quả của quá trình tiến hoá
  A. hoá học và sinh học. B. sinh học.
  C. tiền sinh học và sinh học. D. tiền sinh học.

  Câu 48: Ở người, xét 3 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen trên Y). Các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là
  A. 30 B. 15 C. 84 D. 42

  Câu 49: Cơ chế phát sinh đột biến lệch bội là do
  A. một hoặc một số cặp NST không phân li trong giảm phân.
  B. một hoặc một số cặp NST không phân li trong phân bào.
  C. tất cả các cặp NST không phân li trong phân bào.
  D. một cặp NST không phân li trong phân bào.

  Câu 50: Ở ngô, giả thiết hạt phấn (n+1) không có khả năng thụ tinh, noãn (n+1) vẫn thụ tinh bình thường. Gọi gen R quy định hạt đỏ, trội hoàn toàn so với gen r quy định hạt trắng. Lai P: ♂ RRr (2n+1) x ♀ RRr (2n+1), tỉ lệ kiểu hình ở F1 là
  A. 17 đỏ: 1 trắng. B. 5 đỏ: 1 trắng. C. 35 đỏ: 1 trắng. D. 11 đỏ: 1 trắng.
   
 2. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  ....
  Aa: 2.0,7.0,3=0,42 và bb: 0,4^2=0,16
  => Aabb=0,42.0,16=0,0672
  (3.4/2).2.2(2.2+3)/2=84

  (2R:1r) (2R:1r:2RR:1Rr)
   
 3. Em..em có ý kiến, câu 47 em là em chọn câu A ạ .......................................................................................................................................
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng tư 2012
 4. 49 mình nghĩ là B .
   
 5. lananh_vy_vp

  lananh_vy_vp Guest

  Đáp án ^^ .

   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY