dãy điện hóa của KL

Q

quynhquynhngo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn ơi giúp mình bài này nhé!
1)Cho 2 pt ion rút gon:
(M2+)+(X) ---> M+(X2+)
M+2(X3+) ---> (M2+)+2(X2+)

Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A.Tính khử X>X2+>M
B.Tính khử:X2+>M>X
C.Tính oxi hóa :M2+>X3+>X2+
D.Tính oxi hóa:X3+>M2+>X2+
2)Cho các phản ứng sau:
K2Cr2O7 + 14HBr---->3Br2 + 2KBr +3CrBr3 +7H2O
Br2 +2NaI--->2NaBr + I2
Khẳng định nào sau đây là đúng:

A.Tính oxi hóa :I2>(Cr2O7)-
B.Tính khử Cr3+ >I-
C.Tính khử Br->Cr3+
D.Tính oxi hóa :I2>Br2
 
Top Bottom